Seba Yarê

Jelî hatî lê lê xwe li ba ke
Fistane divitin tu yê li xwe ke
Berda,berda le le bûke berda
Cigera min tiji derd a, tiji derd a
.
Berda, berda le le bûke berda
Cigera min tiji derd a...
.
Saet çaran le le ji gundî derketim
Ez bilderd im le le biefkar im
Dedikodiyan le le sere min da
Nizam çima,nizam çima seba yare
.
Dedikodyan le le sere min na
Nizam çima seba yare...

ئیبراهم رۆژهلات - (2008)  ژ تە دوور بووم
سەبا یارێ

ژەلی هاتی لێ لێ خوە ل با کە
فستانە دڤتن تو یێ ل خوە کە
بەردا,بەردا لە لە بووکە بەردا
جگەرا من تژ دەرد آ, تژ دەرد آ
.
بەردا, بەردا لە لە بووکە بەردا
جگەرا من تژ دەرد آ...
.
ساەت چاران لە لە ژ گوندی دەرکەتم
ئەز بلدەرد م لە لە بەفکار م
دەدکۆدیان لە لە سەرە من دا
نزام چما,نزام چما سەبا یارە
.
دەدکۆدیان لە لە سەرە من نا
نزام چما سەبا یارە...