Siya Çemanê

Serçawey awêk kelekêk le ser
Jinêk têy eçê, jinêk dête der
Emeş le dêda kanî jinane,
Qîbley dildarî her zekarane
.
Siyaçemane... Siyaçemane
Beheştî eşqe em hewramane
Siyaçemane... Siyaçemane
Hewraman cêgay siya çemane
.
Êwaran pol pol lawî kakol lûl
sererê egrin, sergerm û ecûl,
herçend harey dê heyasey cwanêk,
le hêlaney dem efrê amanêk
.
siyaçemane... Siyaçemane
beheştî eşqe em hewramane
siyaçemane... Siyaçemane
hewraman cêgay siya çemane
.
eşqî êwarey sererêy kanî,
ber edate çem kilpey goranî
roj awa ebê, çem tarîk daye
dengî (kina leyl) her dwayî naye
.
siyaçemane... Siyaçemane
beheştî eşqe em hewramane
siyaçemane... Siyaçemane
hewraman cêgay siya çemane

چۆپی فەتاه - (2003)  چیت ناو بنێم
سیا چەمانێ

سەرچاوەی آوێک کەلەکێک لە سەر
ژنێک تێی ئەچێ, ژنێک دێتە دەر
ئەمەش لە دێدا کانی ژنانە,
قیبلەی دلداری هەر زەکارانە
.
سیاچەمانە... سیاچەمانە
بەهەشتی ئەشقە ئەم هەورامانە
سیاچەمانە... سیاچەمانە
هەورامان جێگای سیا چەمانە
.
ێواران پۆل پۆل لاوی کاکۆل لوول
سەرەرێ ئەگرن, سەرگەرم وو ئەجوول,
هەرچەند هارەی دێ هەیاسەی جوانێک,
لە هێلانەی دەم ئەفرێ آمانێک
.
سیاچەمانە... سیاچەمانە
بەهەشتی ئەشقە ئەم هەورامانە
سیاچەمانە... سیاچەمانە
هەورامان جێگای سیا چەمانە
.
ئەشقی ئێوارەی سەرەرێی کانی,
بەر ئەداتە چەم کلپەی گۆرانی
رۆژ آوا ئەبێ, چەم تاریک دایە
دەنگی (کنا لەیل) هەر دوایی نایە
.
سیاچەمانە... سیاچەمانە
بەهەشتی ئەشقە ئەم هەورامانە
سیاچەمانە... سیاچەمانە
هەورامان جێگای سیا چەمانە