Ev agahî wê bimîne zar, û ev peyam ji karhîner tenê re hate şandin.