Bibor, tiştek bi navê V nehate dîtin. Bê zehmet, daxwaza xwe bişîne Ji vêderê.