Dilo Rabe

Çi sayera zerê layda
Sayrişnena zerê vayda
Ayak zerê mi veşneva
Yu kêneka gijik derga
Yu kêneka gijik siyawa
.
Dilo rabe dilo rabe
Derdêm giran birêm rabe
Derdêm giran dezêm rabe
Ço gweşdari ma niyekeno
Di rabe birêm rabe
De rabe dezêm rabe
.
Ez ti maşin merga dergo
Biçim kevşek minhelergo
Walley tu zerêmin veşna
Allah zê min tu bi veşno
Yarab zê min tu bi veşno

زنار سۆزدار -   من بێریا تە کر
دلۆ رابە

چ سایەرا زەرێ لایدا
سایرشنەنا زەرێ ڤایدا
آیاک زەرێ م ڤەشنەڤا
یو کێنەکا گژک دەرگا
یو کێنەکا گژک سیاوا
.
دلۆ رابە دلۆ رابە
دەردێم گران برێم رابە
دەردێم گران دەزێم رابە
چۆ گوەشدار ما نیەکەنۆ
د رابە برێم رابە
دە رابە دەزێم رابە
.
ئەز ت ماشن مەرگا دەرگۆ
بچم کەڤشەک منهەلەرگۆ
واڵەی تو زەرێمن ڤەشنا
آڵاه زێ من تو ب ڤەشنۆ
یاراب زێ من تو ب ڤەشنۆ