Kezîzerê

Kezîzerê kezîzerê miryê te me zû vegere
Kezîzerê kezîzerê miryê te me zû vegere
Tu zanî kezîzerê tu zanî kezîzerê
.
Gotin lal dibin tazî dibin, hemberî te
Gotin lal dibin tazî dibin, li hemberî te
Tu zanî kezîzerê tu zanî kezîzerê
.
Por berde bi alike daket diçû seyranê
Por berde bi alike daket diçû seyranê
Tu zanî kezîzerê tu zanî kezîzerê
.
Kezîzerê kezîzerê miryê te me zû vegere
Kezîzerê kezîzerê miryê te me zû vegere
Tu zanî kezîzerê tu zanî kezîzerê

خێرۆ آبباس - (2007)  بارانا شەڤێ
کەزیزەرێ

کەزیزەرێ کەزیزەرێ مریێ تە مە زوو ڤەگەرە
کەزیزەرێ کەزیزەرێ مریێ تە مە زوو ڤەگەرە
تو زانی کەزیزەرێ تو زانی کەزیزەرێ
.
گۆتن لال دبن تازی دبن, هەمبەری تە
گۆتن لال دبن تازی دبن, ل هەمبەری تە
تو زانی کەزیزەرێ تو زانی کەزیزەرێ
.
پۆر بەردە ب آلکە داکەت دچوو سەیرانێ
پۆر بەردە ب آلکە داکەت دچوو سەیرانێ
تو زانی کەزیزەرێ تو زانی کەزیزەرێ
.
کەزیزەرێ کەزیزەرێ مریێ تە مە زوو ڤەگەرە
کەزیزەرێ کەزیزەرێ مریێ تە مە زوو ڤەگەرە
تو زانی کەزیزەرێ تو زانی کەزیزەرێ