Penaberim

Merzelek î tizbiya me
Morikek e bê bextim
Merzek î ji hişa me
Morikek e bê bextim
Di nav kon ên mîna memik ên qehpa xwe vegirtî
Li dîwar ên te digerim welato
Di nav kon ên mîna memik ên qehpa xwe vegirtî
Li dîwar ên te digerim welatê min
Penaberim penaberim penaberim
Mûmeke vêket î me ji te
Bi hizrîng a zarokek î penaber ez vedmirim
Penaberim penaberim
Di nav kon ên mîna memik ên qehpa xwe vegirtî
Li dîwar ên te digerim welato
Mûmek e vêket î me
Mûmek e ji te vêket î me
Bi hizrîng a zarokek î penaber ez vedmirim
Penaberim penaberim
Nifiran li xwe dikim
Lê ez qe na mirim
Penaberim
Nifiran li xwe dikim
Lê ez qe na mirim
Penaberim

تەیار ئەلی - (2015)  وەستیان
پەنابەرم

مەرزەلەک ئی تزبیا مە
مۆرکەک ئە بێ بەختم
مەرزەک ئی ژ هشا مە
مۆرکەک ئە بێ بەختم
د ناڤ کۆن ئێن مینا مەمک ئێن قەهپا خوە ڤەگرتی
ل دیوار ئێن تە دگەرم وەلاتۆ
د ناڤ کۆن ئێن مینا مەمک ئێن قەهپا خوە ڤەگرتی
ل دیوار ئێن تە دگەرم وەلاتێ من
پەنابەرم پەنابەرم پەنابەرم
موومەکە ڤێکەت ئی مە ژ تە
ب هزرینگ آ زارۆکەک ئی پەنابەر ئەز ڤەدمرم
پەنابەرم پەنابەرم
د ناڤ کۆن ئێن مینا مەمک ئێن قەهپا خوە ڤەگرتی
ل دیوار ئێن تە دگەرم وەلاتۆ
موومەک ئە ڤێکەت ئی مە
موومەک ئە ژ تە ڤێکەت ئی مە
ب هزرینگ آ زارۆکەک ئی پەنابەر ئەز ڤەدمرم
پەنابەرم پەنابەرم
نفران ل خوە دکم
لێ ئەز قە نا مرم
پەنابەرم
نفران ل خوە دکم
لێ ئەز قە نا مرم
پەنابەرم