Keşewan

Keşewan gyan keşewan
Wes gêlle ser kêwan
Neçîr nemen pa xwa
Wes bkuje bê zewan
Seyadan yekser lwênê pa rêz
Lafawî hunaw serkerd le pay rêz
Min neçîrekem sed zam awirden
Her zamê pey weş zuxaw ser kerden
Zuxaw ber deydê, Kwêlê w Bzazera
Pey kelle çermey ba xeber bera
Seyad rahmiş nîya be neçîrewe
Kellê nenîşa ce Maypîrewe
Bazeş ba gêllo a kellekewe
Nebê seyadê sîllimnuşewe
Seyad nemenen gêllo ser keşa
Hewraman gIrdiş, Seranser weşa

تارا ژاف - (2006)  دڵەی دەوانەم
کەشەوان

کەشەوان گیان کەشەوان
وەس گێڵە سەر کێوان
نەچیر نەمەن پا خوا
وەس بکوژە بێ زەوان
سەیادان یەکسەر لوێنێ پا رێز
لافاوی هوناو سەرکەرد لە پای رێز
من نەچیرەکەم سەد زام آوردەن
هەر زامێ پەی وەش زوخاو سەر کەردەن
زوخاو بەر دەیدێ, کوێلێ و بزازەرا
پەی کەڵە چەرمەی با خەبەر بەرا
سەیاد راهمش نییا بە نەچیرەوە
کەڵێ نەنیشا جە مایپیرەوە
بازەش با گێڵۆ آ کەڵەکەوە
نەبێ سەیادێ سیڵمنوشەوە
سەیاد نەمەنەن گێڵۆ سەر کەشا
هەورامان گردش, سەرانسەر وەشا
Hatiye anîn ji : tarajaff.com