Jan

Nehatin û rawestin
lêgerîn û nedîtin
Hezkirin û veqetîn
nikarim bibêjim offf
çawa ez êdî bijîm
ez bê rûh mam
bê xwedî bi tenê
Jîn bixewf bû dijminê rûnahî
ez ketibûm xeweke giran
hat xewna min
Bi qêrîn feryad û fîqan
mame bitenha êş û jan
Nehatin û rawestin
lêgerîn û nedîtin
Hezkirin û veqetîn
nikarim bibêjim offf
çawa ez êdî bijîm
ez bê rûh mam
bê xwedî bi tenê
Jîn bixewf bû dijminê rûnahî
ez ketibûm xeweke giran
hat xewna min
Bi qêrîn feryad û fîqan
mame bitenha êş û jan

راپەرین - (2012)  خاپینۆک
ژان

نەهاتن وو راوەستن
لێگەرین وو نەدیتن
هەزکرن وو ڤەقەتین
نکارم ببێژم ۆففف
چاوا ئەز ئێدی بژیم
ئەز بێ رووه مام
بێ خوەدی ب تەنێ
ژین بخەوف بوو دژمنێ رووناهی
ئەز کەتبووم خەوەکە گران
هات خەونا من
ب قێرین فەریاد وو فیقان
مامە بتەنها ئێش وو ژان
نەهاتن وو راوەستن
لێگەرین وو نەدیتن
هەزکرن وو ڤەقەتین
نکارم ببێژم ۆففف
چاوا ئەز ئێدی بژیم
ئەز بێ رووه مام
بێ خوەدی ب تەنێ
ژین بخەوف بوو دژمنێ رووناهی
ئەز کەتبووم خەوەکە گران
هات خەونا من
ب قێرین فەریاد وو فیقان
مامە بتەنها ئێش وو ژان