Gîdî Rizayê

Oxo naçime Qasimiya Bavê Koro ne li male
Îro Bavê Koro Xalitê Rizgo sekiniye li sere meydanê
Riza Beg hevî xanima heee kale kale
Şerê Rizayê gelo Xalite Rizgo mîna şere we lo sed însane
Oxo tu tasî yan demirî
Tu gula mala Emeri
Dilo li sere meydanê fenanî gurî ji êvarda wa natemirî
Esmerê go Perixanê naçime qudike qu mînanî wêda cihkî bêbext
Rabin hesbê Riza Begî bitewrînin çayîra ha wa alî jêrda
Ez li eşîra Hesena dinerim axa ser Riza Begê ra ha dayma kême
Ezê naçime Qasimiya bave Koro we bi genime
Zeçal sekiniye dere male heee li ser sima
Kaxizek hatiye pêy Riza Begê Bavê Koro
Eger nedê xwendine wey çima çima
Bira vê carê elçiya Riza Begê derketiye ji Muşê
Bave Koro ji gelek bi şewate Xalito
Oxo tu tasî yan demirî
Tu gulî gelo gula mala Emerî
Tu zerî ya paxirî
Li sere meydanê fenanî gurî
Naçime Qasimiya Bavê Koro li bin îcar
Ezê çima tevir û bivir bavêm ser kuştiya û girtiya
Her çi pirsa Bavê Koro ji min dike
Mal wêranê ji diwalê wez nebiyama
Oxo tu tasî yan demirî
Tu gula mala Emerî
Çila mala Temirî
Dilo li serê meydanê fenanî gurî lo natemirî

نزامەتن آرچ - (1992)  بەکۆ
گیدی رزایێ

ۆخۆ ناچمە قاسمیا باڤێ کۆرۆ نە ل مالە
ئیرۆ باڤێ کۆرۆ خالتێ رزگۆ سەکنیە ل سەرە مەیدانێ
رزا بەگ هەڤی خانما هەەە کالە کالە
شەرێ رزایێ گەلۆ خالتە رزگۆ مینا شەرە وە لۆ سەد ئینسانە
ۆخۆ تو تاسی یان دەمری
تو گولا مالا ئەمەر
دلۆ ل سەرە مەیدانێ فەنانی گوری ژ ئێڤاردا وا ناتەمری
ئەسمەرێ گۆ پەرخانێ ناچمە قودکە قو مینانی وێدا جهکی بێبەخت
رابن هەسبێ رزا بەگی بتەورینن چاییرا ها وا آلی ژێردا
ئەز ل ئەشیرا هەسەنا دنەرم آخا سەر رزا بەگێ را ها دایما کێمە
ئەزێ ناچمە قاسمیا باڤە کۆرۆ وە ب گەنمە
زەچال سەکنیە دەرە مالە هەەە ل سەر سما
کاخزەک هاتیە پێی رزا بەگێ باڤێ کۆرۆ
ئەگەر نەدێ خوەندنە وەی چما چما
برا ڤێ جارێ ئەلچیا رزا بەگێ دەرکەتیە ژ موشێ
باڤە کۆرۆ ژ گەلەک ب شەواتە خالتۆ
ۆخۆ تو تاسی یان دەمری
تو گولی گەلۆ گولا مالا ئەمەری
تو زەری یا پاخری
ل سەرە مەیدانێ فەنانی گوری
ناچمە قاسمیا باڤێ کۆرۆ ل بن ئیجار
ئەزێ چما تەڤر وو بڤر باڤێم سەر کوشتیا وو گرتیا
هەر چ پرسا باڤێ کۆرۆ ژ من دکە
مال وێرانێ ژ دوالێ وەز نەبیاما
ۆخۆ تو تاسی یان دەمری
تو گولا مالا ئەمەری
چلا مالا تەمری
دلۆ ل سەرێ مەیدانێ فەنانی گوری لۆ ناتەمری