Yara Mi My Love

Xora seba to ra vilê mi çêwto
Kemerê kî ti mede mi ro yara mi
Hayrê mi nîya ez bîlîya xo kêwto
Kemerê kî ti mede mi ro yara mi
.
Zemanê koyê Bîngolî ma de huyêne
Ez amêne ware de mi ti dîyêne
Berbêne ez lewê to ra şîyêne
Kemerê kî ti mede mi ro yara mi
.
Ma top biyêne şiyêne Şêyîdê Dîyarî
Derbaz biye a roce ez kotî ra bîyarî
Bextê ma rê biyê ker û lal zîyarî
Kemerê kî ti mede mi ro yara mi

مکایل آسلان - (2008)  زەرنکوت
یارا م می لۆڤە

خۆرا سەبا تۆ را ڤلێ م چێوتۆ
کەمەرێ کی ت مەدە م رۆ یارا م
هایرێ م نییا ئەز بیلییا خۆ کێوتۆ
کەمەرێ کی ت مەدە م رۆ یارا م
.
زەمانێ کۆیێ بینگۆلی ما دە هویێنە
ئەز آمێنە وارە دە م ت دییێنە
بەربێنە ئەز لەوێ تۆ را شییێنە
کەمەرێ کی ت مەدە م رۆ یارا م
.
ما تۆپ بیێنە شیێنە شێییدێ دییاری
دەرباز بیە آ رۆجە ئەز کۆتی را بییاری
بەختێ ما رێ بیێ کەر وو لال زییاری
کەمەرێ کی ت مەدە م رۆ یارا م