Way Way Ninna

Way way way way
Way way nînna nînna
Îna niya aya bîna
Şima vînên senîna
.
Tanqê şima mazit ma
Cîpê şima mazit(lazut) ma
Kuemir şima carit ma
Şima kul kerd zerrê ma
Ma vaydin welê şima
Nînna nînna nînna
Şima vînên senîna
Nînna nînna nînna
.
Way way way way
Way way nînna nînna
.
Kuhun şima nêwê ma
Bacar şima dewê ma
Kêynê şima vêwê ma
Qey (seba) xatir birazay ma
Nîmmê Qêyserê(Kayseri) şima
Nînna nînna nînna
Şima vînên senîna
Nînna nînna nînna
.
Way way way way
Way way nînna nînna
Îna nînnê pitun ya
Îna nînnê pitun ya
.
Evrên şima biyu hêr ma
Umo kot miyon kêber ma
Pat pênî alinçêr ma
Miletê ma sêy vêr niya
Rençber gay xwi bid tifing bîger
Xelasê faşîst çîna
Nînna nînna nînna
Şima vînên senîna
Nînna nînna nînna

مکایل آسلان - (2008)  زەرنکوت
وای وای نننا

وای وای وای وای
وای وای نیننا نیننا
ئینا نیا آیا بینا
شما ڤینێن سەنینا
.
تانقێ شما مازت ما
جیپێ شما مازت(لازوت) ما
کوەمر شما جارت ما
شما کول کەرد زەررێ ما
ما ڤایدن وەلێ شما
نیننا نیننا نیننا
شما ڤینێن سەنینا
نیننا نیننا نیننا
.
وای وای وای وای
وای وای نیننا نیننا
.
کوهون شما نێوێ ما
باجار شما دەوێ ما
کێینێ شما ڤێوێ ما
قەی (سەبا) خاتر برازای ما
نیممێ قێیسەرێ(کایسەر) شما
نیننا نیننا نیننا
شما ڤینێن سەنینا
نیننا نیننا نیننا
.
وای وای وای وای
وای وای نیننا نیننا
ئینا نیننێ پتون یا
ئینا نیننێ پتون یا
.
ئەڤرێن شما بیو هێر ما
ومۆ کۆت میۆن کێبەر ما
پات پێنی آلنچێر ما
ملەتێ ما سێی ڤێر نیا
رەنچبەر گای خو بد تفنگ بیگەر
خەلاسێ فاشیست چینا
نیننا نیننا نیننا
شما ڤینێن سەنینا
نیننا نیننا نیننا