Besebeb Without Reason

Ax pepug ma rê biwano
Kes jûya xere nêvano
Senê zêwtîyê ma rê bîye
Sitê ma amên nêcêno
.
Locine de dûyê ma birîya
Wele herra ma vaydiya
Sarî rê vileçêwtîya
Xo bi xo adira çîka
.
Nonê ma de sole çîna
Bêçika ma hene nîya
Şîya vîyale to¤¤¤¤
Kemera bele kuya
.
Usarî derê ma xureno
Laşer pisqîno cîya beno
Nêreseno derya yê xo
Rawu ra haware beno

مکایل آسلان - (2008)  زەرنکوت
بەسەبەب وتهۆوت رەاسۆن

آخ پەپوگ ما رێ بوانۆ
کەس ژوویا خەرە نێڤانۆ
سەنێ زێوتییێ ما رێ بییە
ستێ ما آمێن نێجێنۆ
.
لۆجنە دە دوویێ ما برییا
وەلە هەررا ما ڤایدیا
ساری رێ ڤلەچێوتییا
خۆ ب خۆ آدرا چیکا
.
نۆنێ ما دە سۆلە چینا
بێچکا ما هەنە نییا
شییا ڤییالە تۆ¤¤¤¤
کەمەرا بەلە کویا
.
وساری دەرێ ما خورەنۆ
لاشەر پسقینۆ جییا بەنۆ
نێرەسەنۆ دەریا یێ خۆ
راوو را هاوارە بەنۆ