Xatir

Koyê ma miz û dumano
Kam sê vano va vazo
Omirê mi tode wertaxo
Kotî ke vana sond wenu
.
Mi va zerê dewe hênîyo
Melema mi hênîyo juawo
Nê-erê çimê mi ginê’ra to
Halê mi kî hal nîyo
.
Erê bonê tu ju maxu
Ti kotî menda nu çi çaxo
Tu mirê hondê ke rindeka
Şîya’ro wertê gulê baxu
Ere vanu vanu, torê vanu
Xatir be tu, ezu sonu

مکایل آسلان - (2010)  پەلگوزار لەاف ۆف تهە هەارت
خاتر

کۆیێ ما مز وو دومانۆ
کام سێ ڤانۆ ڤا ڤازۆ
ۆمرێ م تۆدە وەرتاخۆ
کۆتی کە ڤانا سۆند وەنو
.
م ڤا زەرێ دەوە هێنییۆ
مەلەما م هێنییۆ ژواوۆ
نێ-ەرێ چمێ م گنێ’را تۆ
هالێ م کی هال نییۆ
.
ئەرێ بۆنێ تو ژو ماخو
ت کۆتی مەندا نو چ چاخۆ
تو مرێ هۆندێ کە رندەکا
شییا’رۆ وەرتێ گولێ باخو
ئەرە ڤانو ڤانو, تۆرێ ڤانو
خاتر بە تو, ئەزو سۆنو