Sen Gelmezsen

Çirpinir yurexîm sensîz akşamlarda
Avuturum kendîmî çocuklar gîbî
Bîr huzun çûker hep benîm îçîme
Senî îsterîm dûn artik gerî
Axlarim gecelerî dûn artik gerî
.
Sen gelmezsen halîm ne olur
Sensîzlîk benîm sebebîm olur
Exer dûnmezsen halîm ne olur
Sensîzlîk benîm katîlîm olur

مکایل آسلان - (2000)  ۆلماد یار آمان ۆف
سەن گەلمەزسەن

چرپنر یورەخیم سەنسیز آکشاملاردا
آڤوتوروم کەندیمی چۆجوکلار گیبی
بیر هوزون چووکەر هەپ بەنیم ئیچیمە
سەنی ئیستەریم دوون آرتک گەری
آخلارم گەجەلەری دوون آرتک گەری
.
سەن گەلمەزسەن هالیم نە ۆلور
سەنسیزلیک بەنیم سەبەبیم ۆلور
ئەخەر دوونمەزسەن هالیم نە ۆلور
سەنسیزلیک بەنیم کاتیلیم ۆلور