Olmadi Yar

Gunler sessîz mahsun sensîz
Gunler herzamankî gîbî telaşli
Yanliş nerde aklim sende
Suçum neydî kîmdî suçlu sormadim
Çektîn gîttîn dînlemeden
Bana bîr şey sûylemeden
Yillar sonra dûnsen de boş
Son pîşmanlik neye yarar
Herşeyîn bedelî var
Olmadi yar
Son pîşmanlik neye yarar
Herşeyîn bedelî var
Buraya kadar
Fîrar eder aklim başimdan
Uçar gîder
Zîyan olmuş yillarim
Varsin olsun beter

مکایل آسلان - (2000)  ۆلماد یار آمان ۆف
ۆلماد یار

گونلەر سەسسیز ماهسون سەنسیز
گونلەر هەرزامانکی گیبی تەلاشل
یانلش نەردە آکلم سەندە
سوچوم نەیدی کیمدی سوچلو سۆرمادم
چەکتین گیتین دینلەمەدەن
بانا بیر شەی سوویلەمەدەن
یڵار سۆنرا دوونسەن دە بۆش
سۆن پیشمانلک نەیە یارار
هەرشەیین بەدەلی ڤار
ۆلماد یار
سۆن پیشمانلک نەیە یارار
هەرشەیین بەدەلی ڤار
بورایا کادار
فیرار ئەدەر آکلم باشمدان
وچار گیدەر
زییان ۆلموش یڵارم
ڤارسن ۆلسون بەتەر