Ya Xizir After Khizir

Demo demo
Asmene xo gewro
Herde xo gewro
Sodire xo gewro
Bexte xo gewro
Thame xo thalo tirso newerîno
Erîbîstano
Çeme mûzûrî
Xane xizirî
Qalxane wayîrî
Halene theyrî thûrî
Mor û milawinîHer keşî re caye to esto
Mane na bekeşîya mi çiko
No çi ğezevo
Ya xizir E tûzige
Ya tîja homete
Tenga ma de birese
Raver can û roy de
Wo û birayî de
Xal û werezîya de
Ded û dezayî de
Dar û kemerî de
Verge yavanî de
Dima kî ma neçarî de.

مکایل آسلان - (2003)  کلتێ کۆو
یا خزر آفتەر کهزر

دەمۆ دەمۆ
آسمەنە خۆ گەورۆ
هەردە خۆ گەورۆ
سۆدرە خۆ گەورۆ
بەختە خۆ گەورۆ
تهامە خۆ تهالۆ ترسۆ نەوەرینۆ
ئەریبیستانۆ
چەمە مووزووری
خانە خزری
قالخانە واییری
هالەنە تهەیری تهووری
مۆر وو ملاونیهەر کەشی رە جایە تۆ ئەستۆ
مانە نا بەکەشییا م چکۆ
نۆ چ ğەزەڤۆ
یا خزر ئە تووزگە
یا تیژا هۆمەتە
تەنگا ما دە برەسە
راڤەر جان وو رۆی دە
وۆ وو برایی دە
خال وو وەرەزییا دە
دەد وو دەزایی دە
دار وو کەمەری دە
ڤەرگە یاڤانی دە
دما کی ما نەچاری دە.