Tewt The Trance

Raverde mi ta ra şerî
Îta eşq re ca nemendo
Gûlî neroyene darûber şiyo
îta ci re herd nemendo
Nîyaz danû cirm alemî
Semah sonû serva kamî
Ne mihemmed ne kî elî
Keş de dîn îman nemendo
Famnekeme harde şayî
Derde ma teyna werden A
Ma dîna vesna qedena
îta jîyar û dîyarî nemende

مکایل آسلان - (2003)  کلتێ کۆو
تەوت تهە ترانجە

راڤەردە م تا را شەری
ئیتا ئەشق رە جا نەمەندۆ
گوولی نەرۆیەنە دارووبەر شیۆ
ئیتا ج رە هەرد نەمەندۆ
نییاز دانوو جرم آلەمی
سەماه سۆنوو سەرڤا کامی
نە مهەممەد نە کی ئەلی
کەش دە دین ئیمان نەمەندۆ
فامنەکەمە هاردە شایی
دەردە ما تەینا وەردەن آ
ما دینا ڤەسنا قەدەنا
ئیتا ژییار وو دییاری نەمەندە