Saye Sure The Red Apple

Tirîza homete re vajî
To ez kerdu saade merdena
Ju qomî
Hefe to herde dewreşî
Seyide mi re caye to çîno
.
Mezela sezîde mina ke çîna
Aye ser
Wela meyîte seyîde xo ser
Ax vajî
.
Yene telewe merde u conde xo
Neqî ra perskene hebe hebe
Vere koye tujîge de
Venge seyîde mi gulbang dano
.
Cem u cemat yeno peser
Reyna saye sero sondî wene
Saya sure sero
Ax wad b vila bo

مکایل آسلان - (2003)  کلتێ کۆو
سایە سورە تهە رەد آپپلە

تریزا هۆمەتە رە ڤاژی
تۆ ئەز کەردو ساادە مەردەنا
ژو قۆمی
هەفە تۆ هەردە دەورەشی
سەیدە م رە جایە تۆ چینۆ
.
مەزەلا سەزیدە منا کە چینا
آیە سەر
وەلا مەییتە سەییدە خۆ سەر
آخ ڤاژی
.
یەنە تەلەوە مەردە و جۆندە خۆ
نەقی را پەرسکەنە هەبە هەبە
ڤەرە کۆیە توژیگە دە
ڤەنگە سەییدە م گولبانگ دانۆ
.
جەم و جەمات یەنۆ پەسەر
رەینا سایە سەرۆ سۆندی وەنە
سایا سورە سەرۆ
آخ واد ب ڤلا بۆ