Canim Efendîm

Efendim efendim canım efendim
Ben senin kulunam sen benim sultanım
.
Yüzün şems-i kamer gözlerin nurdur
Aynı hilale benzer kaşların
Onsekizbin alem hüsniyem kuldur
Lebin kevseri durdur düşleri
.
Seni sevenlerin can içinde canısın
Aşıklar katredir sen ummanısın
Gönül bir gemidir sen dümenisin
Yelken açmak ister bu dervişlerin

مکایل آسلان - (2005)  مراز مایا مراجلە
جانم ئەفەندیم

ئەفەندم ئەفەندم جانıم ئەفەندم
بەن سەنن کولونام سەن بەنم سولتانıم
.
یüزüن شەمس- کامەر گöزلەرن نوردور
آینı هلالە بەنزەر کاشلارıن
ۆنسەکزبن آلەم هüسنیەم کولدور
لەبن کەڤسەر دوردور دüشلەر
.
سەن سەڤەنلەرن جان چندە جانıسıن
آشıکلار کاترەدر سەن وممانıسıن
گöنüل بر گەمدر سەن دüمەنسن
یەلکەن آچماک ستەر بو دەرڤشلەرن