Kennêr

Ha min di malan berjêro berjêro
Şevika daran kennêro kennêro
Ca min di malan berjêro berjêro
Çi bikim yara bi mêro bi mêro
Ha min di malan awa çû awa çû
Ber bi mala keya çû keya çû
Bi suwarî hat û peya çû peya çû
Dilê xortan vêra çû vêra çû

مەهمەت آتل - (2008)  وەندا
کەننێر

ها من د مالان بەرژێرۆ بەرژێرۆ
شەڤکا داران کەننێرۆ کەننێرۆ
جا من د مالان بەرژێرۆ بەرژێرۆ
چ بکم یارا ب مێرۆ ب مێرۆ
ها من د مالان آوا چوو آوا چوو
بەر ب مالا کەیا چوو کەیا چوو
ب سوواری هات وو پەیا چوو پەیا چوو
دلێ خۆرتان ڤێرا چوو ڤێرا چوو
Hatiye anîn ji : mehmetatli.com