Zêrîn

Zêrîn Zêrîn Zêrînê
Hawar medet Zêrînê
Zêrîna min delal e
Delala min delal e
Zêrîn Zêrîn Zêrînê
Hawar medet Zêrînê
Zêrîna di ava zêr de
Şeş baxîz din ava por de
Zêrîna min delal e
Delala min delal e
Paşa ji kerba bêhal e
Mirê min ji kerba bêhal e
Zêrîn Zêrîn Zêrînê
Hawar medet Zêrînê
Paşa rabû ji Mêrdînê
Esker rabû ji Mêrdînê
Çêkir xizima Zînê

کۆما هیڤرۆن - (2012)  بابلیسۆک
زێرین

زێرین زێرین زێرینێ
هاوار مەدەت زێرینێ
زێرینا من دەلال ئە
دەلالا من دەلال ئە
زێرین زێرین زێرینێ
هاوار مەدەت زێرینێ
زێرینا د آڤا زێر دە
شەش باخیز دن آڤا پۆر دە
زێرینا من دەلال ئە
دەلالا من دەلال ئە
پاشا ژ کەربا بێهال ئە
مرێ من ژ کەربا بێهال ئە
زێرین زێرین زێرینێ
هاوار مەدەت زێرینێ
پاشا رابوو ژ مێردینێ
ئەسکەر رابوو ژ مێردینێ
چێکر خزما زینێ