Genc Xelîl

De were lê lê were lê lê were lê lê nemayê
De piştî Genc Xelîl
Kuramê xwe nemînim li di dinyayê
.
De Evdal im dilê min dilekî li yane
Genc Xelîl kurapê min
Li welatê xerîban û xurbetê nexweş e
Gelekî bêhal e
Wezê rabim nivînekê, nazbalgîkî
Bavêjim berpal e
Wezê kembera pişta xwe bişkênim
Bikim nal e
Bazinê xwe bişkênim
Bikim hûr bizmar e
Wezê biskên xwe bibirim
Bikim ser kele û doxhefsar e
Gavê berê min û Genc Xelîl
Kuramê min têkeve
Welatê xerîban û xurbetê
Xelk wê nebêje
Çi siwarekî kurd e
Bê kar û bar e
Nemayê nemayê nemayê
De piştî Genc Xelîl ez nemînim li dinyayê
De were lê lê were lê lê nemayê
De werê qalî şîmşîmak in
Kuramê xwe ji xewa şîrîn rakim
Xencereke Salih Begî di ber de rakim
Wezê cîzmekî Qoserî di linga kim
Wezê ebakî Besrayî li mila kim
Serê bav û birak û der û cînar
Û gundî û maliyan tevan bînim
Bi qurban kim
Ax nemayê nemayê nemayê
De piştî Genc Xelîl ez nemînim li dinyayê
.
De were lê lê were lê lê
Wezê qarî şîşîna kim
Kuramê xwe di du dewa ra siwar kim
Ezê qocê seklawî bînim
Kuramê xwe lê siwar kim
Serê bav û birak û der û cînar
Û gundî û maliyan tevan bînim
Bi qurban kim
Ax nemayê nemayê nemayê

کاراپێتێ خاچۆ -   ئەدوولێ
گەنج خەلیل

دە وەرە لێ لێ وەرە لێ لێ وەرە لێ لێ نەمایێ
دە پشتی گەنج خەلیل
کورامێ خوە نەمینم ل د دنیایێ
.
دە ئەڤدال م دلێ من دلەکی ل یانە
گەنج خەلیل کوراپێ من
ل وەلاتێ خەریبان وو خوربەتێ نەخوەش ئە
گەلەکی بێهال ئە
وەزێ رابم نڤینەکێ, نازبالگیکی
باڤێژم بەرپال ئە
وەزێ کەمبەرا پشتا خوە بشکێنم
بکم نال ئە
بازنێ خوە بشکێنم
بکم هوور بزمار ئە
وەزێ بسکێن خوە ببرم
بکم سەر کەلە وو دۆخهەفسار ئە
گاڤێ بەرێ من وو گەنج خەلیل
کورامێ من تێکەڤە
وەلاتێ خەریبان وو خوربەتێ
خەلک وێ نەبێژە
چ سوارەکی کورد ئە
بێ کار وو بار ئە
نەمایێ نەمایێ نەمایێ
دە پشتی گەنج خەلیل ئەز نەمینم ل دنیایێ
دە وەرە لێ لێ وەرە لێ لێ نەمایێ
دە وەرێ قالی شیمشیماک ن
کورامێ خوە ژ خەوا شیرین راکم
خەنجەرەکە ساله بەگی د بەر دە راکم
وەزێ جیزمەکی قۆسەری د لنگا کم
وەزێ ئەباکی بەسرایی ل ملا کم
سەرێ باڤ وو براک وو دەر وو جینار
وو گوندی وو مالیان تەڤان بینم
ب قوربان کم
آخ نەمایێ نەمایێ نەمایێ
دە پشتی گەنج خەلیل ئەز نەمینم ل دنیایێ
.
دە وەرە لێ لێ وەرە لێ لێ
وەزێ قاری شیشینا کم
کورامێ خوە د دو دەوا را سوار کم
ئەزێ قۆجێ سەکلاوی بینم
کورامێ خوە لێ سوار کم
سەرێ باڤ وو براک وو دەر وو جینار
وو گوندی وو مالیان تەڤان بینم
ب قوربان کم
آخ نەمایێ نەمایێ نەمایێ
Hatiye anîn ji : Sedsala Qêrînekê: Karapetê Xaço (Salihê Kevirbirî)