Vervikê

Verva eza to dima, yaxer yeno ximxima
Tib alladê xo kena bewez menda tebera
Ha vervikê vervikê, destine xo hennekî
Çend seryo eza to dima, bes mirê nazî mekî
Hela şanî bolserda, ez derdê tora merda
Ma keynek to sond werda, qandê nêkerê mêrda
Ha vervikê vervikê, destine xo hennekî
Çend seryo eza to dima, bes mirê nazî mekî
Mirê kêberî aki, rojî miro san mekî
Mi son werdo keynekê jûyê min didî mekî
Ha vervikê vervikê, destine xo hennekî
Çend seryo eza to dima, bes mirê nazî mekî

هۆزان دینۆ - (2010)  دیسا چوو
ڤەرڤکێ

ڤەرڤا ئەزا تۆ دما, یاخەر یەنۆ خمخما
تب آڵادێ خۆ کەنا بەوەز مەندا تەبەرا
ها ڤەرڤکێ ڤەرڤکێ, دەستنە خۆ هەننەکی
چەند سەریۆ ئەزا تۆ دما, بەس مرێ نازی مەکی
هەلا شانی بۆلسەردا, ئەز دەردێ تۆرا مەردا
ما کەینەک تۆ سۆند وەردا, قاندێ نێکەرێ مێردا
ها ڤەرڤکێ ڤەرڤکێ, دەستنە خۆ هەننەکی
چەند سەریۆ ئەزا تۆ دما, بەس مرێ نازی مەکی
مرێ کێبەری آک, رۆژی مرۆ سان مەکی
م سۆن وەردۆ کەینەکێ ژوویێ من ددی مەکی
ها ڤەرڤکێ ڤەرڤکێ, دەستنە خۆ هەننەکی
چەند سەریۆ ئەزا تۆ دما, بەس مرێ نازی مەکی