Ulûrsem Kabrime Gelme

Ölürsem kabrime gelme istemem
Ölürsem kabrime gelme istemem
İnim inim inle ölme istemem
İstemem allah istemem
Akan göz yaşlarımı silme istemem
Akan göz yaşlarımı silme istemem
Acıyıp lütfedip sevme istemem
İstemem allah istemem

آینور دۆخان - (2004)  کەچا کوردان
ولوورسەم کابرمە گەلمە

Öلüرسەم کابرمە گەلمە ستەمەم
Öلüرسەم کابرمە گەلمە ستەمەم
İنم نم نلە öلمە ستەمەم
İستەمەم آڵاه ستەمەم
آکان گöز یاشلارıمı سلمە ستەمەم
آکان گöز یاشلارıمı سلمە ستەمەم
آجıیıپ لüتفەدپ سەڤمە ستەمەم
İستەمەم آڵاه ستەمەم
Hatiye anîn ji : www.aynurdogan.net