Gede Lo

Were gede lo lo… looy loy gede lo…lo…
Gede heyra...an Qereşê...êx bişewite... lo bi axpî...îne...
Gedekê min siwarê..ê bozekî...î lo deq deqî...îne...
Gede heyra...an min ji tera nego...o tu min direvînî nebe mala Mamo bêbexte waaaêêê...
Lohoy loy Min ji te distî..îne...
Ahay gede lo… lo… lo şuxul bi te na…abe…
Xelk û Ale...em bibê nebê...ê ez nabêji...im
Gedekê lo min xira...abe....
Were gede lo lo… looy loy gede lo…lo…
Gede heyra...an Navê gedekê...ê lo min Ûla…axe…
Sîng û berê...ê min ji gedekê...ê minra belek berfa Qerejdaxê...
Lohoy loy şax bi şa...axe...
Ez nedam gedekê...min dilê min têda...a birim dame lawê axê....
Lo teresekî oda...axe....
Ahay gede lo… lo… lo şuxul bi te na…abe…
Xelk û Ale...em bibê nebê...ê ez nabêji...im
Gedekê lo min xira...abe....

آیدن - (2008)  ستران ژییان ئە 2 ڤەژین
گەدە لۆ

وەرە گەدە لۆ لۆ… لۆۆی لۆی گەدە لۆ…لۆ…
گەدە هەیرا...ان قەرەشێ...ێخ بشەوتە... لۆ ب آخپی...ینە...
گەدەکێ من سوارێ..ێ بۆزەکی...ی لۆ دەق دەقی...ینە...
گەدە هەیرا...ان من ژ تەرا نەگۆ...ۆ تو من درەڤینی نەبە مالا مامۆ بێبەختە واااێێێ...
لۆهۆی لۆی من ژ تە دستی..ینە...
آهای گەدە لۆ… لۆ… لۆ شوخول ب تە نا…ابە…
خەلک وو آلە...ەم ببێ نەبێ...ێ ئەز نابێژ...م
گەدەکێ لۆ من خرا...ابە....
وەرە گەدە لۆ لۆ… لۆۆی لۆی گەدە لۆ…لۆ…
گەدە هەیرا...ان ناڤێ گەدەکێ...ێ لۆ من وولا…اخە…
سینگ وو بەرێ...ێ من ژ گەدەکێ...ێ منرا بەلەک بەرفا قەرەژداخێ...
لۆهۆی لۆی شاخ ب شا...اخە...
ئەز نەدام گەدەکێ...من دلێ من تێدا...ا برم دامە لاوێ آخێ....
لۆ تەرەسەکی ۆدا...اخە....
آهای گەدە لۆ… لۆ… لۆ شوخول ب تە نا…ابە…
خەلک وو آلە...ەم ببێ نەبێ...ێ ئەز نابێژ...م
گەدەکێ لۆ من خرا...ابە....
Hatiye anîn ji : http://www.hozanaydin.com