Newroz e

Bîstûyek adarê
Tê bayê buharê
Dest bidin dest yarê
Tev dadin vî arê
.
Dîsdor
Newroze newroze
Cejneke pîroze
Hem doze hem soze
Agirê Kawa ye koze
.
Werin qor bi qore
Ar gurkin bi dore
Hildin esmanê jore
Ala agirê sore
Dîsdor
.
Agirê sor hilhate
Ronî da welate
Hurmete rûmete
Maç bidin xelate
Dîsdor

آیدن - (2006)  ستران ژییان ئە 1 باڤێ من
نەورۆز ئە

بیستوویەک آدارێ
تێ بایێ بوهارێ
دەست بدن دەست یارێ
تەڤ دادن ڤی آرێ
.
دیسدۆر
نەورۆزە نەورۆزە
جەژنەکە پیرۆزە
هەم دۆزە هەم سۆزە
آگرێ کاوا یە کۆزە
.
وەرن قۆر ب قۆرە
آر گورکن ب دۆرە
هلدن ئەسمانێ ژۆرە
آلا آگرێ سۆرە
دیسدۆر
.
آگرێ سۆر هلهاتە
رۆنی دا وەلاتە
هورمەتە روومەتە
ماچ بدن خەلاتە
دیسدۆر
Hatiye anîn ji : http://www.hozanaydin.com