Keleye

Dîsgotin
Keleye xweş keleye Ha nîna ha nîna
Kele bi pencereye Zerî heyrana teme
.
Kele li cîkî raste Ha nîna ha nîn
Av di golanda bû maste Ha nîna ha nîna
Min gustîlek da yarê Ha nîna ha nîna
Dor zîve qaş almaste Ha nîna ha nîna
Dîsgotin
.
Rêka li binya keleye Ha nîna ha nîna
Peyakî jêlî têye Ha nîna ha nîna
Qatek çekê reş lêye Ha nîna ha nîna
Ew qasidê Gewrêye Ha nîna ha nîna
Dîsgotin

آیدن - (2006)  ستران ژییان ئە 1 باڤێ من
کەلەیە

دیسگۆتن
کەلەیە خوەش کەلەیە ها نینا ها نینا
کەلە ب پەنجەرەیە زەری هەیرانا تەمە
.
کەلە ل جیکی راستە ها نینا ها نین
آڤ د گۆلاندا بوو ماستە ها نینا ها نینا
من گوستیلەک دا یارێ ها نینا ها نینا
دۆر زیڤە قاش آلماستە ها نینا ها نینا
دیسگۆتن
.
رێکا ل بنیا کەلەیە ها نینا ها نینا
پەیاکی ژێلی تێیە ها نینا ها نینا
قاتەک چەکێ رەش لێیە ها نینا ها نینا
ئەو قاسدێ گەورێیە ها نینا ها نینا
دیسگۆتن
Hatiye anîn ji : http://www.hozanaydin.com