Canê

Dîsgotin
Canê Canê Canê lê
Canê Canê Canê
Canê lê Canê
Esmera gundê hanê
.
Berqûse berquse lê Canê Canê Canê
Sewitî bi qevda pûse Esmera gundê hanê
Kecika law dergûse lê Canê Canê Canê
Kecika law dergûse Esmera gundê hanê
Dîsgotin
.
Hezroye hezroye lê Canê Canê Canê
Sewitî li berbiroye Esmera gundê hanê
Kecika law zaroye lê Canê Canê Canê
Kecika law zaroye Esmera gundê hanê
Dîsgotin

آیدن - (2006)  ستران ژییان ئە 1 باڤێ من
جانێ

دیسگۆتن
جانێ جانێ جانێ لێ
جانێ جانێ جانێ
جانێ لێ جانێ
ئەسمەرا گوندێ هانێ
.
بەرقووسە بەرقوسە لێ جانێ جانێ جانێ
سەوتی ب قەڤدا پووسە ئەسمەرا گوندێ هانێ
کەجکا لاو دەرگووسە لێ جانێ جانێ جانێ
کەجکا لاو دەرگووسە ئەسمەرا گوندێ هانێ
دیسگۆتن
.
هەزرۆیە هەزرۆیە لێ جانێ جانێ جانێ
سەوتی ل بەربرۆیە ئەسمەرا گوندێ هانێ
کەجکا لاو زارۆیە لێ جانێ جانێ جانێ
کەجکا لاو زارۆیە ئەسمەرا گوندێ هانێ
دیسگۆتن
Hatiye anîn ji : http://www.hozanaydin.com