Once Dişlerimiz Dokuldu Lili Marlen Turkusu

"Önce dişlerimiz döküldü
Sonra saçlarımız
Ardından birer birer arkadaşlarımız
Şu canım dünyanın orta yerinde
Bir başına yapayalnız
Kırılmış kolumuz kanadımız
Tatlı canımızdan usanmışız."
.
Akşam olur mektuplar hasretlik söyler
Zagrep radyosunda Lilimarlen türküsü
Siperden sipere ateş tokuşturanlar
Karanlıkta dem tutan ishak kuşu.
.
Biz insanlar yemin ettik imanımız var
Özgürlük için özgürlük aşkına
Savulacak dönem
Savulacak düşman
Deprin cefasını çektik
Sefasını süreceğiz.
.
Akşam olur mektuplar hasretlik söyler
Zagrep radyosunda Lilimarlen türküsü
Dost ağlar karanfilim, dost ağlar karanfilim
Marş söylemeden ölmek bize yakışmaz.

آهمەت کایا - (1989)  رەستاڵەر 1
ۆنجە دشلەرمز دۆکولدو ڵ مارلەن تورکوسو

&قوۆت;Öنجە دشلەرمز دöکüلدü
سۆنرا ساچلارıمıز
آردıندان برەر برەر آرکاداشلارıمıز
شو جانıم دüنیانıن ۆرتا یەرندە
بر باشıنا یاپایالنıز
کıرıلمıش کۆلوموز کانادıمıز
تاتلı جانıمıزدان وسانمıشıز.&قوۆت;
.
آکشام ۆلور مەکتوپلار هاسرەتلک سöیلەر
زاگرەپ رادیۆسوندا ڵمارلەن تüرکüسü
سپەردەن سپەرە آتەش تۆکوشتورانلار
کارانلıکتا دەم توتان سهاک کوشو.
.
بز نسانلار یەمن ئەتک مانıمıز ڤار
Öزگüرلüک چن öزگüرلüک آشکıنا
ساڤولاجاک دöنەم
ساڤولاجاک دüشمان
دەپرن جەفاسıنı چەکتک
سەفاسıنı سüرەجەğز.
.
آکشام ۆلور مەکتوپلار هاسرەتلک سöیلەر
زاگرەپ رادیۆسوندا ڵمارلەن تüرکüسü
دۆست آğلار کارانفلم, دۆست آğلار کارانفلم
مارش سöیلەمەدەن öلمەک بزە یاکıشماز.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com