Gonil Yarasina Lokman Olan Şah

Gel benim derdime bir derman eyle
Alemler derdine derman olansın
Özümün hükmüne bir ferman eyle
Alemler hükmüne ferman olansın
.
Bir ismin Hayder'dır bir ismin Ali
Hak Murtaza dedi sana ya veli
Cihanın ahırı hem de evveli
Vilayet mülküne sultan olansın
.
Pir Sultan Abdal'ım meydanda merdim
Her nereye baktımsa yarimi gördüm
Seherde tesbihim evradım virdim
Garip gönüllere mihman olansın

آهمەت کایا - (2005)  کالسن بەنم داڤام
گۆنل یاراسنا لۆکمان ۆلان شاه

گەل بەنم دەردمە بر دەرمان ئەیلە
آلەملەر دەردنە دەرمان ۆلانسıن
Öزüمüن هüکمüنە بر فەرمان ئەیلە
آلەملەر هüکمüنە فەرمان ۆلانسıن
.
بر سمن هایدەر'دıر بر سمن آل
هاک مورتازا دەد سانا یا ڤەل
جهانıن آهıرı هەم دە ئەڤڤەل
ڤلایەت مüلکüنە سولتان ۆلانسıن
.
پر سولتان آبدال'ıم مەیداندا مەردم
هەر نەرەیە باکتıمسا یارم گöردüم
سەهەردە تەسبهم ئەڤرادıم ڤردم
گارپ گöنüڵەرە مهمان ۆلانسıن
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com