Hadi Bize Gidelim

Yapma bana bu nazı
Kırarım şimdi sazı
Suratını asıpta
Kışa döndürme yazı
Cehennem etme yazı.
.
Hadi bize gidelim yar
Şişeleri dizelim yar, olmazsa
İçelim, içelim ölümüne içelim
Karakola düşelim yar.
.
Bakma öyle gözüme
İnanmadım sözüne
Ben ne hatunlar gördüm
Güvenilmez sözüne.
.
Gecelere gidelim yar
Ödülleri alalım yar
İçelim, içelim ölümüne içelim
DGM’ ye düşelim yar.

آهمەت کایا - (2001)  هۆشچاکالن گۆزوم
هاد بزە گدەلم

یاپما بانا بو نازı
کıرارıم شمد سازı
سوراتıنı آسıپتا
کıشا دöندüرمە یازı
جەهەننەم ئەتمە یازı.
.
هاد بزە گدەلم یار
ششەلەر دزەلم یار, ۆلمازسا
İچەلم, چەلم öلüمüنە چەلم
کاراکۆلا دüشەلم یار.
.
باکما öیلە گöزüمە
İنانمادıم سöزüنە
بەن نە هاتونلار گöردüم
گüڤەنلمەز سöزüنە.
.
گەجەلەرە گدەلم یار
Öدüڵەر آلالıم یار
İچەلم, چەلم öلüمüنە چەلم
دگم’ یە دüشەلم یار.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com