Al Ofkemi

Her sürgünün gözlerine
Bu sebepten ah geceye
Kanatlanmış güvercine
Kırılacağım,kırılacağım
Yeter ki bil sen
.
Yorgun alnımda şafaklar
Bir düş kursun arkadaşlar
Bırak iz sürsün şarkılar
Yeter ki bul sen
.
Mapushane duvarlarına
Hüznümü yazacağım
Her gün seni düşünüp
Yok olacağım
.
Al öfkemi koy yanına
Günü düşür dağlarıma
Haydi dokun göz yaşıma
Ağlayacağım,ağlayacağım
Yeter ki gül sen.

آهمەت کایا - (2001)  هۆشچاکالن گۆزوم
آل ۆفکەم

هەر سüرگüنüن گöزلەرنە
بو سەبەپتەن آه گەجەیە
کاناتلانمıش گüڤەرجنە
کıرıلاجاğıم,کıرıلاجاğıم
یەتەر ک بل سەن
.
یۆرگون آلنıمدا شافاکلار
بر دüش کورسون آرکاداشلار
بıراک ز سüرسüن شارکıلار
یەتەر ک بول سەن
.
ماپوسهانە دوڤارلارıنا
هüزنüمü یازاجاğıم
هەر گüن سەن دüشüنüپ
یۆک ۆلاجاğıم
.
آل öفکەم کۆی یانıنا
گüنü دüشüر داğلارıما
هاید دۆکون گöز یاشıما
آğلایاجاğıم,اğلایاجاğıم
یەتەر ک گüل سەن.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com