Ada Sahilleri

Ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Seni senden güzelim istiyorum
Beni şad et Şadiye başın için
.
Her zaman sen yalancı ben kani
Her zaman orta yerde bir mani
Her zaman sen uzakta ben müştak
Her tellakide bir hayalin berrak
.
Nerede o mis gibi leylaklar
Sararıp solmak üzere yapraklar
Bana mesken olunca topraklar
Beni yad et güzelim başın için.

آهمەت کایا - (2001)  هۆشچاکالن گۆزوم
آدا ساهڵەر

آدا ساهڵەرندە بەکلیۆروم
هەر زامان یۆڵارıنı گöزلüیۆروم
سەن سەندەن گüزەلم ستیۆروم
بەن شاد ئەت شادیە باشıن چن
.
هەر زامان سەن یالانجı بەن کان
هەر زامان ۆرتا یەردە بر مان
هەر زامان سەن وزاکتا بەن مüشتاک
هەر تەڵاکدە بر هایالن بەرراک
.
نەرەدە ۆ مس گب لەیلاکلار
سارارıپ سۆلماک üزەرە یاپراکلار
بانا مەسکەن ۆلونجا تۆپراکلار
بەن یاد ئەت گüزەلم باشıن چن.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com