Sevdaliyim Sana

deli deli akan suların hasretinde
genç bir kadın gibi kıvranır toprak
şehrin kirli şamatasından uzak
umudu üryan, aydınlık
yalansız ve yiğitçe
teke tek bir dövüştür seni yaşamak
.
teke tek bir dövüştür seni yaşamak
köleliğe ve intihara dair ne varsa
gözyaşlarında birikip duran
hem kederli rüyaları gelinlerin
hem gurbete giden erkeklerin kahrı
yani öfke ve kin
yani acının tırpanı
hıncı kurşuna dizilenlerin
kelepçe kollarında
idamlıkların
mahsus mahal dedikleri zindandan
barbar sultanların saraylarına doğru
kahpece vuruşanlara inat
sapına kadar erkekçe
yalana dolana sapmadan
teke tek bir dövüştür seni yaşamak
.
sana ben
aç çocukların gözlerinde vuruldum
damarlarımı kanatarak geçiyorum toprağını
içimde
hırçın bir başak gibi atıyor sevdan
öfkeyi kınından soyuyorum.
demek istiyorum ki
çevremde sekip duran
dünyanın sevincidir
çünkü köleliğin yasından
benim nişanımda
isyanın yüce destanı göğerecektir
.
başkaldıran yığınların coşkusu
gece seninle ışıyacak
seninle karılacak sabahın harcı
sevdalıyım
sevdalıyım sana
ırgatın bağrından sökülen şafak

آهمەت کایا - (2006)  گۆزلەرم بن یاشندا
سەڤدالیم سانا

دەل دەل آکان سولارıن هاسرەتندە
گەنچ بر کادıن گب کıڤرانıر تۆپراک
شەهرن کرل شاماتاسıندان وزاک
ومودو üریان, آیدıنلıک
یالانسıز ڤە یğتچە
تەکە تەک بر دöڤüشتüر سەن یاشاماک
.
تەکە تەک بر دöڤüشتüر سەن یاشاماک
کöلەلğە ڤە نتهارا دار نە ڤارسا
گöزیاشلارıندا برکپ دوران
هەم کەدەرل رüیالارı گەلنلەرن
هەم گوربەتە گدەن ئەرکەکلەرن کاهرı
یان öفکە ڤە کن
یان آجıنıن تıرپانı
هıنجı کورشونا دزلەنلەرن
کەلەپچە کۆڵارıندا
داملıکلارıن
ماهسوس ماهال دەدکلەر زنداندان
باربار سولتانلارıن سارایلارıنا دۆğرو
کاهپەجە ڤوروشانلارا نات
ساپıنا کادار ئەرکەکچە
یالانا دۆلانا ساپمادان
تەکە تەک بر دöڤüشتüر سەن یاشاماک
.
سانا بەن
آچ چۆجوکلارıن گöزلەرندە ڤورولدوم
دامارلارıمı کاناتاراک گەچیۆروم تۆپراğıنı
چمدە
هıرچıن بر باشاک گب آتıیۆر سەڤدان
öفکەی کıنıندان سۆیویۆروم.
دەمەک ستیۆروم ک
چەڤرەمدە سەکپ دوران
دüنیانıن سەڤنجدر
چüنکü کöلەلğن یاسıندان
بەنم نشانıمدا
سیانıن یüجە دەستانı گöğەرەجەکتر
.
باشکالدıران یığıنلارıن جۆشکوسو
گەجە سەننلە ıشıیاجاک
سەننلە کارıلاجاک ساباهıن هارجı
سەڤدالıیıم
سەڤدالıیıم سانا
ıرگاتıن باğرıندان سöکüلەن شافاک
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com