Nabzim Bir Devrim Sabahinda

asi karargahların uğultusudur
sabahın seher vaktinde
ilk tomurcuk çiçeğe durur
doğrulunca arkadaşlar sığınaklardan
kıpırdanınca dünya
ve halklar
sırt sırta vurunca
davranırım
.
davranırım coşkuyu omuzlayarak.
hücrelerimde volkanik zelzeleler
ve gözlerim ışıltısında
taze bir fidandır yaşamak
mağrur, alımlı, taze bir fidan.
.
kahrın penceresini aralayarak
hınçla giriyorum dünyaya
yaşlı küre çatırdıyor ağırlığımdan
ve karşı koyuyor bana
adi masallar anlatarak
saray artıkları
oysa anamın ak saçları şahidimdir
şahidimdir doğumdan giden gelinim
ve karanlık fatihalarıyla
çocuk mezarlıkları.
.
insan yumuşacık cinayetler düşünebilir
allahı düşünebilir
ve meczup kralları
mihrapların derin manasına oturtabilir
ama acayip gelir nedense
gökyüzü böyle sonsuz
toprak böyle bereketli dururken
cesetlerle dolu muhaceret yolları
açlık
ve insan soyunun sefaleti
.
işte bu yüzden işgal ordularından çözülen müfrezeler
kahraman milislere bağlar atardamarlarını
ve çekilmiş bir hançer gibi ışıldar
ve bana kanayan yaralarından
onikiye çakılmış bir kurşun olarak devrim
her günün yirmidört saatinde.
.
ey günahkar dünyanın yüz akı
sevdalıyım sana

آهمەت کایا - (2006)  گۆزلەرم بن یاشندا
نابزم بر دەڤرم ساباهندا

آس کارارگاهلارıن وğولتوسودور
ساباهıن سەهەر ڤاکتندە
لک تۆمورجوک چچەğە دورور
دۆğرولونجا آرکاداشلار سığıناکلاردان
کıپıردانıنجا دüنیا
ڤە هالکلار
سıرت سıرتا ڤورونجا
داڤرانıرıم
.
داڤرانıرıم جۆشکویو ۆموزلایاراک.
هüجرەلەرمدە ڤۆلکانک زەلزەلەلەر
ڤە گöزلەرم ıشıلتıسıندا
تازە بر فداندıر یاشاماک
ماğرور, آلıملı, تازە بر فدان.
.
کاهرıن پەنجەرەسن آرالایاراک
هıنچلا گریۆروم دüنیایا
یاشلı کüرە چاتıردıیۆر آğıرلığıمدان
ڤە کارشı کۆیویۆر بانا
آد ماساڵار آنلاتاراک
سارای آرتıکلارı
ۆیسا آنامıن آک ساچلارı شاهدمدر
شاهدمدر دۆğومدان گدەن گەلنم
ڤە کارانلıک فاتهالارıیلا
چۆجوک مەزارلıکلارı.
.
نسان یوموشاجıک جنایەتلەر دüشüنەبلر
آڵاهı دüشüنەبلر
ڤە مەجزوپ کراڵارı
مهراپلارıن دەرن ماناسıنا ۆتورتابلر
آما آجایپ گەلر نەدەنسە
گöکیüزü بöیلە سۆنسوز
تۆپراک بöیلە بەرەکەتل دورورکەن
جەسەتلەرلە دۆلو موهاجەرەت یۆڵارı
آچلıک
ڤە نسان سۆیونون سەفالەت
.
شتە بو یüزدەن شگال ۆردولارıندان چöزüلەن مüفرەزەلەر
کاهرامان ملسلەرە باğلار آتاردامارلارıنı
ڤە چەکلمش بر هانچەر گب ıشıلدار
ڤە بانا کانایان یارالارıندان
ۆنکیە چاکıلمıش بر کورشون ۆلاراک دەڤرم
هەر گüنüن یرمدöرت سااتندە.
.
ئەی گüناهکار دüنیانıن یüز آکı
سەڤدالıیıم سانا
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com