Kural 5

büyür çetelerin hıncı
biri nurhak’tan
biri gılaladan sökülür gelir
bir top ateş olur türküler
elmayı dalından koparır gibi
düşer gibi sevgilinin gül yanağından
zulmün dikenli tellerine gerilir.
.
bayrakları göndere çeken çocuklar
uzak bir destandır kangölü guruplarda
aç bir çocuk ağlar ağlar durur
bir gelin parmağıyla deşer rahmini
bir ana tandıra düşer, kavrulur
radyoda ince saz, ney taksimi.
.
büyür çetelerin hıncı
kent ince ince susar
ve geçer günlerin biçare
ardında yıkılmış bir hüzün
bir pula satılası olur bu dünya.
.
dönek ellerine değince kelepçeler
saplanır yüreğini kemirir umutsuzluk
ve korku
bir kahpe yaradır içerden işler
vurur hançerini şah damardan ihanet
satarsın ulan
satarsın açılmamış gonca gülü

آهمەت کایا - (2006)  گۆزلەرم بن یاشندا
کورال 5

بüیüر چەتەلەرن هıنجı
بر نورهاک’تان
بر گıلالادان سöکüلüر گەلر
بر تۆپ آتەش ۆلور تüرکüلەر
ئەلمایı دالıندان کۆپارıر گب
دüشەر گب سەڤگلنن گüل یاناğıندان
زولمüن دکەنل تەڵەرنە گەرلر.
.
بایراکلارı گöندەرە چەکەن چۆجوکلار
وزاک بر دەستاندıر کانگöلü گوروپلاردا
آچ بر چۆجوک آğلار آğلار دورور
بر گەلن پارماğıیلا دەشەر راهمن
بر آنا تاندıرا دüشەر, کاڤرولور
رادیۆدا نجە ساز, نەی تاکسم.
.
بüیüر چەتەلەرن هıنجı
کەنت نجە نجە سوسار
ڤە گەچەر گüنلەرن بچارە
آردıندا یıکıلمıش بر هüزüن
بر پولا ساتıلاسı ۆلور بو دüنیا.
.
دöنەک ئەڵەرنە دەğنجە کەلەپچەلەر
ساپلانıر یüرەğن کەمرر وموتسوزلوک
ڤە کۆرکو
بر کاهپە یارادıر چەردەن شلەر
ڤورور هانچەرن شاه داماردان هانەت
ساتارسıن ولان
ساتارسıن آچıلمامıش گۆنجا گüلü
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com