Buyu

dünyaya
hedefine yönelmiş
namlulardan bakmalısın
kanında fırtınalar dolaşan
bir ihtilal neferi gibi
bereketli bir bahar gibi
etrafına çiçekler saçarak.
.
gür bir ırmaksın
dağlarda-tepelerde
damarlarımı ısıtan kansın
dünyaya
hedefine yönelen
bir namlu gibi bakmalısın kardeşim
sen esir halkların isyanısın
.
sen esir halkların isyanısın
binlerce kutbun ortak hedefinde
çıplak
çelik bir hançerdir hayatın
umut
mübarek bir kandildir sende
ve sevda
barış
bereket
durur ellerinin
ellerinin hünerinde.
.
silah çatan çetelerin öfkesi
hıncı militan yüreklerin
ve namusun
kavganın
hürriyetin
hürriyet fidesi
.
büyü
bereketli bir bahar gibi
etrafına çiçekler saçarak.
büyü
uzasın ellerin kamboç çetelerine
bolivyadan mitralyözler kuşanıp gelsin
vursun ateşli yüreğine ortadoğu’nun
büyü
tek tek kuşanarak acılarımı
büyü
isyan güllerinin rahminde
bereketli bir bahar gibi
etrafına çiçekler saçarak.

آهمەت کایا - (2006)  گۆزلەرم بن یاشندا
بویو

دüنیایا
هەدەفنە یöنەلمش
ناملولاردان باکمالıسıن
کانıندا فıرتıنالار دۆلاشان
بر هتلال نەفەر گب
بەرەکەتل بر باهار گب
ئەترافıنا چچەکلەر ساچاراک.
.
گüر بر ıرماکسıن
داğلاردا-تەپەلەردە
دامارلارıمı ıسıتان کانسıن
دüنیایا
هەدەفنە یöنەلەن
بر ناملو گب باکمالıسıن کاردەشم
سەن ئەسر هالکلارıن سیانıسıن
.
سەن ئەسر هالکلارıن سیانıسıن
بنلەرجە کوتبون ۆرتاک هەدەفندە
چıپلاک
چەلک بر هانچەردر هایاتıن
وموت
مüبارەک بر کاندلدر سەندە
ڤە سەڤدا
بارıش
بەرەکەت
دورور ئەڵەرنن
ئەڵەرنن هüنەرندە.
.
سلاه چاتان چەتەلەرن öفکەس
هıنجı ملتان یüرەکلەرن
ڤە ناموسون
کاڤگانıن
هüرریەتن
هüرریەت فدەس
.
بüیü
بەرەکەتل بر باهار گب
ئەترافıنا چچەکلەر ساچاراک.
بüیü
وزاسıن ئەڵەرن کامبۆچ چەتەلەرنە
بۆلڤیادان مترالیöزلەر کوشانıپ گەلسن
ڤورسون آتەشل یüرەğنە ۆرتادۆğو’نون
بüیü
تەک تەک کوشاناراک آجıلارıمı
بüیü
سیان گüڵەرنن راهمندە
بەرەکەتل بر باهار گب
ئەترافıنا چچەکلەر ساچاراک.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com