Aklanacak Dunya

alnının orta yerinde
bir azap dövmesi hayat
ve kader
acının
çilenin harmanıdır
yiğitlik zulmün sofrasında
dayanmak da
direnmek de
yarın bunları böyle yazacak
.
yarın bunları böyle yazacak
aklanacak direnme günleri
kavga aklanacak
aklanacak dost da
düşman da
gökyüzü kandan
irinden azade
gökte
suda
toprakta
ilk cemre ile
aklanacak dünya
.
zordur zorbalığı omuzlamak
yokluğu
acıyı omuzlamak
gönül vermek ateş kusan kavgaya
bir idam fermanı gibi belalı
uzak bir umut gibi yalnız.
ve mayın gibi döşenmek
hesabı kitabı görülmüş
zincirlenmiş dağlara
.
sonra dostun nice dost
düşmanın nice düşman olduğunu görmek
fırtınayı
tufanı göğüslemek
yenilmemek
yıkılmamak
zordur
açlığın gencecik gelinlere pusu
ve körpe canlara mezar olduğu
anasını sattığımın dünyasında
dayanmak
direnmek
ve bir bayrak gibi gerilmek
zulmün
zorbalığın
dönekliğin önüne
zor olan bir şey daha var elbet
alnının orta yerinde
hıyanetin mührü
ve göğsünün gürültüsünde
korku yatarken
aydınlık günleri düşlemek
sevgiyle
içtenlikle öpmek çocukları
ve dünyaya
gururla bakabilmek...
.
kimseyi suçlamayacaksın elbet
umut kör kuyulara tutsak
inanç zindana zincirlenmişse
kör bir bıçak gibi çaresiz
boş silahlar gibi yaslıysalar
yorgunsalar
bin yılların köleliğinden
şifresi çözülmeyen bir haber gibi
gözlerinin içinde duracaksın.

آهمەت کایا - (2006)  گۆزلەرم بن یاشندا
آکلاناجاک دونیا

آلنıنıن ۆرتا یەرندە
بر آزاپ دöڤمەس هایات
ڤە کادەر
آجıنıن
چلەنن هارمانıدıر
یğتلک زولمüن سۆفراسıندا
دایانماک دا
درەنمەک دە
یارıن بونلارı بöیلە یازاجاک
.
یارıن بونلارı بöیلە یازاجاک
آکلاناجاک درەنمە گüنلەر
کاڤگا آکلاناجاک
آکلاناجاک دۆست دا
دüشمان دا
گöکیüزü کاندان
رندەن آزادە
گöکتە
سودا
تۆپراکتا
لک جەمرە لە
آکلاناجاک دüنیا
.
زۆردور زۆربالığı ۆموزلاماک
یۆکلوğو
آجıیı ۆموزلاماک
گöنüل ڤەرمەک آتەش کوسان کاڤگایا
بر دام فەرمانı گب بەلالı
وزاک بر وموت گب یالنıز.
ڤە مایıن گب دöشەنمەک
هەسابı کتابı گöرüلمüش
زنجرلەنمش داğلارا
.
سۆنرا دۆستون نجە دۆست
دüشمانıن نجە دüشمان ۆلدوğونو گöرمەک
فıرتıنایı
توفانı گöğüسلەمەک
یەنلمەمەک
یıکıلماماک
زۆردور
آچلığıن گەنجەجک گەلنلەرە پوسو
ڤە کöرپە جانلارا مەزار ۆلدوğو
آناسıنı ساتığıمıن دüنیاسıندا
دایانماک
درەنمەک
ڤە بر بایراک گب گەرلمەک
زولمüن
زۆربالığıن
دöنەکلğن öنüنە
زۆر ۆلان بر شەی داها ڤار ئەلبەت
آلنıنıن ۆرتا یەرندە
هıیانەتن مüهرü
ڤە گöğسüنüن گüرüلتüسüندە
کۆرکو یاتارکەن
آیدıنلıک گüنلەر دüشلەمەک
سەڤگیلە
چتەنلکلە öپمەک چۆجوکلارı
ڤە دüنیایا
گورورلا باکابلمەک...
.
کمسەی سوچلامایاجاکسıن ئەلبەت
وموت کöر کویولارا توتساک
نانچ زندانا زنجرلەنمشسە
کöر بر بıچاک گب چارەسز
بۆش سلاهلار گب یاسلıیسالار
یۆرگونسالار
بن یıڵارıن کöلەلğندەن
شفرەس چöزüلمەیەن بر هابەر گب
گöزلەرنن چندە دوراجاکسıن.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com