Korkarim

"Gençliğimi kimse bilmez
Sakallarımdan çocuk kokusu
Ağzımdan ay ışığı fışkırır benim
Ceketimi yağmurlara astığımdan beri
Tehlikeli şiir okur
Dünyaya sataşırım ben."
.
Güzüm baharlara
Yüzüm yağmurlara
Hüznüm dağlara küs
.
Gözüm sabahlara
Ömrüm topraklara
Hüznüm dağlara küs
.
Geceden karanlık sebebim
Geceden mülteci kederim
Korkarım dönmez yüreğim
Korkarım güzelim korkarım
.
Beni soracaklar
Beni bulacaklar
Beni yoracaklar yar
.
Beni tutacaklar
Beni yakacaklar
Bana kıyacaklar yar
.
Sorulur karanlık sebebim
Vurulur mülteci kederim
Korkarım dönmez yüreğim
Korkarım güzelim korkarım.

آهمەت کایا - (1998)  دۆستا دوشمانا کارش
کۆرکارم

&قوۆت;گەنچلğم کمسە بلمەز
ساکاڵارıمدان چۆجوک کۆکوسو
آğزıمدان آی ıشığı فıشکıرıر بەنم
جەکەتم یاğمورلارا آستığıمدان بەر
تەهلکەل شر ۆکور
دüنیایا ساتاشıرıم بەن.&قوۆت;
.
گüزüم باهارلارا
یüزüم یاğمورلارا
هüزنüم داğلارا کüس
.
گöزüم ساباهلارا
Öمرüم تۆپراکلارا
هüزنüم داğلارا کüس
.
گەجەدەن کارانلıک سەبەبم
گەجەدەن مüلتەج کەدەرم
کۆرکارıم دöنمەز یüرەğم
کۆرکارıم گüزەلم کۆرکارıم
.
بەن سۆراجاکلار
بەن بولاجاکلار
بەن یۆراجاکلار یار
.
بەن توتاجاکلار
بەن یاکاجاکلار
بانا کıیاجاکلار یار
.
سۆرولور کارانلıک سەبەبم
ڤورولور مüلتەج کەدەرم
کۆرکارıم دöنمەز یüرەğم
کۆرکارıم گüزەلم کۆرکارıم.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com