Dost

Benim sevdalarım yeni filizlenir
Doymasada toprak can, can içinde
Şu kara günlerim yeni beyazlanır
Doymasada yürek can, can içinde
.
Gül yüzlü gül destim
Pirim ben sana küstüm
İnan değil sana kastım
Cahille sohbeti kestim
Dost, dost
.
Filizlerim kokar gül deste gibi
Bülbül figan eder sanki yasta gibi
Benim deli gönlüm yine hasta gibi
Artar eksilmiyor can can içinde
.
Gül yüzlü gül destim
Pirim ben sana küstüm
İnan değil sana kastım
Cahille sohbeti kestim
Dost, dost.

آهمەت کایا - (1998)  دۆستا دوشمانا کارش
دۆست

بەنم سەڤدالارıم یەن فلزلەنر
دۆیماسادا تۆپراک جان, جان چندە
شو کارا گüنلەرم یەن بەیازلانıر
دۆیماسادا یüرەک جان, جان چندە
.
گüل یüزلü گüل دەستم
پرم بەن سانا کüستüم
İنان دەğل سانا کاستıم
جاهڵە سۆهبەت کەستم
دۆست, دۆست
.
فلزلەرم کۆکار گüل دەستە گب
بüلبüل فگان ئەدەر سانک یاستا گب
بەنم دەل گöنلüم ینە هاستا گب
آرتار ئەکسلمیۆر جان جان چندە
.
گüل یüزلü گüل دەستم
پرم بەن سانا کüستüم
İنان دەğل سانا کاستıم
جاهڵە سۆهبەت کەستم
دۆست, دۆست.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com