Giderim

Artık seninle duramam
Bu akşam çıkar giderim
Hesabım kalsın mahşere
Elimi yıkar giderim
.
Sen zahmet etme yerinden
Gürültü yapmam derinden
Parmaklarım üzerinden
Su gibi akar giderim
.
Artık sürersin bir sefa
Ne cismim kaldı ne cefa
Şikayet etmem bu defa
Dişimi sıkar giderim
.
Bozar mı sandın acılar
Belaya atlar giderim
Kursun gibi mavzer gibi
Dağ gibi patlar giderim
.
Kaybetsem bile her şeyi
Bu aşkı yırtar giderim
Sinsice olmaz gidişim
Kapıyı çarpar giderim
.
Sana yazdığım şarkıyı
Sazımdan söker giderim
Ben ağlayamam bilirsin
Yüzümü döker giderim
.
Köpeklerimden kuşumdan
Yavrumdan cayar giderim
Senden aldığım ne varsa
Yerine koyar giderim
.
Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem üzülme
Kafama sıkar giderim.

آهمەت کایا - (1998)  دۆستا دوشمانا کارش
گدەرم

آرتıک سەننلە دورامام
بو آکشام چıکار گدەرم
هەسابıم کالسıن ماهشەرە
ئەلم یıکار گدەرم
.
سەن زاهمەت ئەتمە یەرندەن
گüرüلتü یاپمام دەرندەن
پارماکلارıم üزەرندەن
سو گب آکار گدەرم
.
آرتıک سüرەرسن بر سەفا
نە جسمم کالدı نە جەفا
شکایەت ئەتمەم بو دەفا
دشم سıکار گدەرم
.
بۆزار مı ساندıن آجıلار
بەلایا آتلار گدەرم
کورسون گب ماڤزەر گب
داğ گب پاتلار گدەرم
.
کایبەتسەم بلە هەر شەی
بو آشکı یıرتار گدەرم
سنسجە ۆلماز گدشم
کاپıیı چارپار گدەرم
.
سانا یازدığıم شارکıیı
سازıمدان سöکەر گدەرم
بەن آğلایامام بلرسن
یüزüمü دöکەر گدەرم
.
کöپەکلەرمدەن کوشومدان
یاڤرومدان جایار گدەرم
سەندەن آلدığıم نە ڤارسا
یەرنە کۆیار گدەرم
.
ئەزدرمەم سانا کەندم
گöڤدەم یاکار گدەرم
بەددوا ئەتمەم üزüلمە
کافاما سıکار گدەرم.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com