Koru Kendini

Kaldırınca tabancasını
Nişan almak için sarı saçlıya
Parıldayıverdi gözleri
Koru kendini
Kırlangıçlar uçuştular
Korkudan çığrışıp
Kanat çırparak koru kendini.
.
Hadi söyle bana müziği seversin sen
Nasıl çalar insan hapishanede
Ağrılardan, sızılardan sonra
Romatizmanın zincirleri kemirdi elleriyle.
.
İşte nişan aldı tam
Kemanının üstüne
Iskalamaz iyi nişancıdır
Koru kendini
Ama teller gene şakıdılar
Doldular havayı titrek titrek hiç umursamadan.
.
Hadi söyle bana müziği seversin sen
Nasıl çalar insan hapishanede
Ağrılardan, sızılardan sonra
Romatizmanın zincirleri kemirdi elleriyle.
.
"Havasız bir delikte
Gıcırdayan somya üstünde yatakta
Yakalanmışsın berbat bir öksürüğe
Hih gel de şarkı söyle.
Ama yine de sarı saçlı adam
Devam etti kemanı çalmaya
Dirildi içimizde ölü düşler."

آهمەت کایا - (1988)  باشکالدریۆروم
کۆرو کەندن

کالدıرıنجا تابانجاسıنı
نشان آلماک چن سارı ساچلıیا
پارıلدایıڤەرد گöزلەر
کۆرو کەندن
کıرلانگıچلار وچوشتولار
کۆرکودان چığرıشıپ
کانات چıرپاراک کۆرو کەندن.
.
هاد سöیلە بانا مüزğ سەڤەرسن سەن
ناسıل چالار نسان هاپسهانەدە
آğرıلاردان, سıزıلاردان سۆنرا
رۆماتزمانıن زنجرلەر کەمرد ئەڵەریلە.
.
İشتە نشان آلدı تام
کەمانıنıن üستüنە
سکالاماز ی نشانجıدıر
کۆرو کەندن
آما تەڵەر گەنە شاکıدıلار
دۆلدولار هاڤایı ترەک ترەک هچ ومورسامادان.
.
هاد سöیلە بانا مüزğ سەڤەرسن سەن
ناسıل چالار نسان هاپسهانەدە
آğرıلاردان, سıزıلاردان سۆنرا
رۆماتزمانıن زنجرلەر کەمرد ئەڵەریلە.
.
&قوۆت;هاڤاسıز بر دەلکتە
گıجıردایان سۆمیا üستüندە یاتاکتا
یاکالانمıشسıن بەربات بر öکسüرüğە
هه گەل دە شارکı سöیلە.
آما ینە دە سارı ساچلı آدام
دەڤام ئەت کەمانı چالمایا
درلد چمزدە öلü دüشلەر.&قوۆت;
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com