Denizin Ardi Ozgurluk

Ne demeli şimdi
Bir çiğdemin toprağı yırtışını seyredişim
Göğe mi dokunmalı, ucuna mi körpe filizin
Öyleyse karanlık sokaklarda koştuğumu düşün
Ay gene bir kadın gibi sarkıyorken denize
Dirseklerimle böğrüme gömdüğüm titremeyi düşün
Oradan göğsümü kaplayışını soğuk bir terin
İlk sözcüğü anlamla birleştiren çocuğu düşün
Onun kavradıkça derinleşen şarkısını
Vay perçemle günün huysuzluğu dolaşan kısrak
Vay acemi öpüşlerden gövdeme boşalan acımtırak haz
Telaş, kıvranış parıltılı gözlerdeki atılganlık
Ya görevin ne senin görevin
Oynaşmak değil mi içimdeki savaşmak duygusuyla
Ve benim nevresimim kararmışsa kirden, rutubetten
Sarhoşsam gülümseyişlerden ağlayışlardan
Ve kaynak sularıyla üstüme yağan aydınlık hulyaları
Senden gelen ısıyla koruyorsam
Ne demeli simdi
Ey serçelerin sabahlarla doluştuğu cıvıltı
Ey bir romanın olur olmaz yerinde dikkatti çeken hayal
Kalbimi çevreleyen sevda gözeneyi
Acıyış, şefkat, umursayış, hırçınlık seli
Beni düşün öyleyse
Beni hayretin ve karanlığın eşiğinde
Beni fitillerde başlayan bir fısıltı
Anında ilk satırı yazarken bir bildirinin
Kulaktan kulağa dolaşan haberlerin bağrında
Beni dar camlarda değil
Bir bulutun seyrinde düşün
Burada ortasında sıçraya sıçraya kabaran alevlerim.

آهمەت کایا - (1988)  باشکالدریۆروم
دەنزن آرد ۆزگورلوک

نە دەمەل شمد
بر چğدەمن تۆپراğı یıرتıشıنı سەیرەدشم
گöğە م دۆکونمالı, وجونا م کöرپە فلزن
Öیلەیسە کارانلıک سۆکاکلاردا کۆشتوğومو دüشüن
آی گەنە بر کادıن گب سارکıیۆرکەن دەنزە
درسەکلەرملە بöğرüمە گöمدüğüم ترەمەی دüشüن
ۆرادان گöğسüمü کاپلایıشıنı سۆğوک بر تەرن
İلک سöزجüğü آنلاملا برلەشترەن چۆجوğو دüشüن
ۆنون کاڤرادıکچا دەرنلەشەن شارکıسıنı
ڤای پەرچەملە گüنüن هویسوزلوğو دۆلاشان کıسراک
ڤای آجەم öپüشلەردەن گöڤدەمە بۆشالان آجıمتıراک هاز
تەلاش, کıڤرانıش پارıلتıلı گöزلەردەک آتıلگانلıک
یا گöرەڤن نە سەنن گöرەڤن
ۆیناشماک دەğل م چمدەک ساڤاشماک دویگوسویلا
ڤە بەنم نەڤرەسمم کارارمıشسا کردەن, روتوبەتەن
سارهۆشسام گüلüمسەیشلەردەن آğلایıشلاردان
ڤە کایناک سولارıیلا üستüمە یاğان آیدıنلıک هولیالارı
سەندەن گەلەن ıسıیلا کۆرویۆرسام
نە دەمەل سمد
ئەی سەرچەلەرن ساباهلارلا دۆلوشتوğو جıڤıلتı
ئەی بر رۆمانıن ۆلور ۆلماز یەرندە دککات چەکەن هایال
کالبم چەڤرەلەیەن سەڤدا گöزەنەی
آجıیıش, شەفکات, ومورسایıش, هıرچıنلıک سەل
بەن دüشüن öیلەیسە
بەن هایرەتن ڤە کارانلığıن ئەشğندە
بەن فتڵەردە باشلایان بر فıسıلتı
آنıندا لک ساتıرı یازارکەن بر بلدرنن
کولاکتان کولاğا دۆلاشان هابەرلەرن باğرıندا
بەن دار جاملاردا دەğل
بر بولوتون سەیرندە دüشüن
بورادا ۆرتاسıندا سıچرایا سıچرایا کاباران آلەڤلەرم.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com