Oy Havar

Yangınlar
Kahpe fakları
Korku cığlıkları
Ve irin selleri, aç yırtıcılar
Suyu zehir bıçaklar ortasındasın
.
Bir cana bir başa kalmışsın vay vay
Pasatsız duldasız üryan
Bir cana bir de başa
.
Seher vakti leylim leylim
Cellat nişangahlar aynasındasın
Oy sevmişem ben seni
.
Üsküdar'dan bu yana lo kimin yurdu
He canim
Çiçek dağı kıtlık kıran
Gül açmaz çağla dökmez
Vurur çakmaktaşı kayalarıyla küfrünü medetsiz Munzur
.
Şahmurat suyu kan akar
Ve ben şairim...
Namus işçisiyim yani
Yürek işçisi
.
Korkusuz pazarlıksız
Kül elenmemiş
Ne salkım bir bakış resmin çekeyim
Ne kinsiz bir rüzgar mısra dökeyim
Oy sevmişem ben seni!
.
Ve sen daha demincek
Yıllarda geçse demincek
Bıcaklanmış dal gibi ayrı düştüğüm
Ömrümüm sebebi ustam, sevgilim
Yaram derine gitmiş
Fitil tutmaz bilirim
Ama hesap dağlarladır
Umut dağlarla
Düşün uzay cağında bir ayağımız
Ham carık kıl çorapta olsa da biri
Düşün olasılık, atom fiziği
Ve bizi biz eden amansız sevda
.
Atıp bir kıyıya iki zamanı
Yarının çocukları gülleri için
Herbirinin ayva tüyü için çilleri için
Koymuş postasını
Görmüş restini
He canım
Sen getir üstünü
.
Oy Havar
Muhammed, İsa aşkına
Yattığım ranza aşkına
Deeey dağları un eder ferhadın gürzü
Benim de boş yanım hançer yalımı
Ve zulamda kan ter içinde asi
He desem koparacak dizginlerini
Yediveren gül kardeşi bir arzu
Oy sevmişem ben seni!

آهمەت کایا - (1991)  باشم بەلادا
ۆی هاڤار

یانگıنلار
کاهپە فاکلارı
کۆرکو جığلıکلارı
ڤە رن سەڵەر, آچ یıرتıجıلار
سویو زەهر بıچاکلار ۆرتاسıنداسıن
.
بر جانا بر باشا کالمıشسıن ڤای ڤای
پاساتسıز دولداسıز üریان
بر جانا بر دە باشا
.
سەهەر ڤاکت لەیلم لەیلم
جەڵات نشانگاهلار آیناسıنداسıن
ۆی سەڤمشەم بەن سەن
.
Üسکüدار'دان بو یانا لۆ کمن یوردو
هە جانم
چچەک داğı کıتلıک کıران
گüل آچماز چاğلا دöکمەز
ڤورور چاکماکتاشı کایالارıیلا کüفرüنü مەدەتسز مونزور
.
شاهمورات سویو کان آکار
ڤە بەن شارم...
ناموس شچسیم یان
یüرەک شچس
.
کۆرکوسوز پازارلıکسıز
کüل ئەلەنمەمش
نە سالکıم بر باکıش رەسمن چەکەیم
نە کنسز بر رüزگار مıسرا دöکەیم
ۆی سەڤمشەم بەن سەن!
.
ڤە سەن داها دەمنجەک
یıڵاردا گەچسە دەمنجەک
بıجاکلانمıش دال گب آیرı دüشتüğüم
Öمرüمüم سەبەب وستام, سەڤگلم
یارام دەرنە گتمش
فتل توتماز بلرم
آما هەساپ داğلارلادıر
وموت داğلارلا
دüشüن وزای جاğıندا بر آیاğıمıز
هام جارıک کıل چۆراپتا ۆلسا دا بر
دüشüن ۆلاسıلıک, آتۆم فزğ
ڤە بز بز ئەدەن آمانسıز سەڤدا
.
آتıپ بر کıیıیا ک زامانı
یارıنıن چۆجوکلارı گüڵەر چن
هەربرنن آیڤا تüیü چن چڵەر چن
کۆیموش پۆستاسıنı
گöرمüش رەستن
هە جانıم
سەن گەتر üستüنü
.
ۆی هاڤار
موهاممەد, İسا آشکıنا
یاتığıم رانزا آشکıنا
دەەەی داğلارı ون ئەدەر فەرهادıن گüرزü
بەنم دە بۆش یانıم هانچەر یالıمı
ڤە زولامدا کان تەر چندە آس
هە دەسەم کۆپاراجاک دزگنلەرن
یەدڤەرەن گüل کاردەش بر آرزو
ۆی سەڤمشەم بەن سەن!
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com