Bir Acayip Adam

Suphi Suphi bir acayip adam
Suphi Suphi benim canım ciğerim
Kimse bilmez nereli olduğunu
Suphi Suphi bir acayip adam
Suphi suphi susar akşam oldumu
Bir cebinde das Kapital
Bir cebinde das Kapital
Bir cebinde kenevir tohumu
Suphi Suphi bir acayip adam
Suphi Suphi benim canım ciğerim.
.
“Fırtınadan arta kalmış bir teknede
Tevekkül içinde, görkemli sakalı
Ve iğreti parkasıyla
Gizlediği macerasıyla
Bir acayip adam yaşardı
Akşamları susardı
Ben konuşsam kızardı
Bir sürgün kasabasıydı
Bir eski zamandı, Hazirandı
Çocuktum evden kaçmıştım
Gelip ona sığınmıştım
Küçücük bir koydu sığdı
Burayı keşfeden belki oydu
Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı
İçim anneyle dolardı ağlardım
Suphi şöyle bir göz atardı
Gizli bir cigara sarardı ağlardı
Sonra barışırdık ben flüt çalardım
Cigara sönerdi ağlardık
Nerden geldiğini bilmezdim
Kimsesizdi belki kimliksizdi
Onun macerası onu ilgilendirirdi
Kimseye ilişmezdi
Bir şeylere küfrederdi hep
Tedirgin bir balık gibi uyurdu
Bazen kaybolurdu arardım
Yağmurun altında dururdu
Bir kalın kitabı vardı cebinde dururdu
Hergün okurdu ben birşey anlamazdım
Kapağını seyreder duymazdım
Sakallı bir resimdi kimdi
Ne kadar mütebbessimdi
Sordum birgün Suphi’ ye
Söylediklerini niye anlamıyorum diye;
Bildiklerini, dedi, yüzleştir hayatla
Ve sınamaktan korkma,
Doğruyla yanlışı o zaman ayırabilirsin
Ve onu anlayabilirsin
Sonra gülerdi
Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi
Sonra yine akşam olurdu Suphi susardı
Ben konuşsam kızardı tekneye martılar konardı
Yüreğim Suphi’ ye yanardı ağlardım
Suphi denize tükürürdü gökyüzünü tarardı ağlardı
Sonra barışırdık ben flüt çalardım
Yıldız kayardı ağlardık.”
.
Suphi Suphi bir acayip adam
Suphi Suphi benim canım ciğerim
Kimse bilmez nereli olduğunu
Suphi Suphi bir acayip adam
Suphi Suphi susar akşam oldumu
Bir cebinde das Kapital
Bir cebinde das Kapital
Bir cebinde kenevir tohumu
Suphi Suphi bir acayip adam
Suphi Suphi benim canım ciğerim.
.
“Bir sürgün kasabasıydı
Bir eski zamandı hazirandı
Çocuktum evden kaçmıştım
Gelip ona sığınmıştım
Bir gün aksilik oldu annem beni buldu
Suphi kaçıp kayboldu
Kasaba çalkalandı olay oldu
Ben sustum kanım dondu
Polisler onu bulduğunda tekti felaketti
Herkes meydanda birikti
Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti
Ansızın dönüp bana baktı,
Anladın mı, dedi
Anladım dedim, anladım
Ve o günden sonra;
Hiç bir zaman, hiç bir yerde, hiç ağlamadım...”

آهمەت کایا - (1991)  باشم بەلادا
بر آجایپ آدام

سوپه سوپه بر آجایپ آدام
سوپه سوپه بەنم جانıم جğەرم
کمسە بلمەز نەرەل ۆلدوğونو
سوپه سوپه بر آجایپ آدام
سوپه سوپه سوسار آکشام ۆلدومو
بر جەبندە داس کاپتال
بر جەبندە داس کاپتال
بر جەبندە کەنەڤر تۆهومو
سوپه سوپه بر آجایپ آدام
سوپه سوپه بەنم جانıم جğەرم.
.
“فıرتıنادان آرتا کالمıش بر تەکنەدە
تەڤەککüل چندە, گöرکەمل ساکالı
ڤە ğرەت پارکاسıیلا
گزلەدğ ماجەراسıیلا
بر آجایپ آدام یاشاردı
آکشاملارı سوساردı
بەن کۆنوشسام کıزاردı
بر سüرگüن کاساباسıیدı
بر ئەسک زاماندı, هازراندı
چۆجوکتوم ئەڤدەن کاچمıشتıم
گەلپ ۆنا سığıنمıشتıم
کüچüجüک بر کۆیدو سığدı
بورایı کەشفەدەن بەلک ۆیدو
وزاکتان کاسابانıن ıشıکلارı یاناردı
İچم آننەیلە دۆلاردı آğلاردıم
سوپه شöیلە بر گöز آتاردı
گزل بر جگارا ساراردı آğلاردı
سۆنرا بارıشıردıک بەن فلüت چالاردıم
جگارا سöنەرد آğلاردıک
نەردەن گەلدğن بلمەزدم
کمسەسزد بەلک کملکسزد
ۆنون ماجەراسı ۆنو لگلەندررد
کمسەیە لشمەزد
بر شەیلەرە کüفرەدەرد هەپ
تەدرگن بر بالıک گب ویوردو
بازەن کایبۆلوردو آراردıم
یاğمورون آلتıندا دوروردو
بر کالıن کتابı ڤاردı جەبندە دوروردو
هەرگüن ۆکوردو بەن برشەی آنلامازدıم
کاپاğıنı سەیرەدەر دویمازدıم
ساکاڵı بر رەسمد کمد
نە کادار مüتەببەسسمد
سۆردوم برگüن سوپه’ یە
سöیلەدکلەرن نیە آنلامıیۆروم دیە;
بلدکلەرن, دەد, یüزلەشتر هایاتلا
ڤە سıناماکتان کۆرکما,
دۆğرویلا یانلıشı ۆ زامان آیıرابلرسن
ڤە ۆنو آنلایابلرسن
سۆنرا گüلەرد
گüنلەرم یüزلەرجە آیرıنتıیı مەراک ئەتمەکلە گەچەرد
سۆنرا ینە آکشام ۆلوردو سوپه سوساردı
بەن کۆنوشسام کıزاردı تەکنەیە مارتıلار کۆناردı
یüرەğم سوپه’ یە یاناردı آğلاردıم
سوپه دەنزە تüکüرüردü گöکیüزüنü تاراردı آğلاردı
سۆنرا بارıشıردıک بەن فلüت چالاردıم
یıلدıز کایاردı آğلاردıک.”
.
سوپه سوپه بر آجایپ آدام
سوپه سوپه بەنم جانıم جğەرم
کمسە بلمەز نەرەل ۆلدوğونو
سوپه سوپه بر آجایپ آدام
سوپه سوپه سوسار آکشام ۆلدومو
بر جەبندە داس کاپتال
بر جەبندە داس کاپتال
بر جەبندە کەنەڤر تۆهومو
سوپه سوپه بر آجایپ آدام
سوپه سوپه بەنم جانıم جğەرم.
.
“بر سüرگüن کاساباسıیدı
بر ئەسک زاماندı هازراندı
چۆجوکتوم ئەڤدەن کاچمıشتıم
گەلپ ۆنا سığıنمıشتıم
بر گüن آکسلک ۆلدو آننەم بەن بولدو
سوپه کاچıپ کایبۆلدو
کاسابا چالکالاندı ۆلای ۆلدو
بەن سوستوم کانıم دۆندو
پۆلسلەر ۆنو بولدوğوندا تەکت فەلاکەت
هەرکەس مەیداندا برکت
کاراکۆلدان چەر گرەرکەن سانک ماğرور بر تüفەکت
آنسıزıن دöنüپ بانا باکتı,
آنلادıن مı, دەد
آنلادıم دەدم, آنلادıم
ڤە ۆ گüندەن سۆنرا;
هچ بر زامان, هچ بر یەردە, هچ آğلامادıم...”
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com