Kimdi Bunlar

Ne çıramız ne lambamız
Karanlık yollarda kaldık
Kor kor ateşlerde yandık
Çok uslandık, usanmadık.
.
Bir rüzgar gibi tarihten geçtiler
Neler görüp neleri geçirdiler
Aç kaldılar yine dilenmediler
Kimdi bunlar, kimdi bunlar, kimdi.
.
Kara perçemleri türkü türküdür
Hiç değiller onlar insan gülüdür
Dediler ki düşünmenin günüdür
Kimdi bunlar, kimdi bunlar, kimdi.

آهمەت کایا - (1986)  شافاک تورکوسو
کمد بونلار

نە چıرامıز نە لامبامıز
کارانلıک یۆڵاردا کالدıک
کۆر کۆر آتەشلەردە یاندıک
چۆک وسلاندıک, وسانمادıک.
.
بر رüزگار گب تارهتەن گەچتلەر
نەلەر گöرüپ نەلەر گەچردلەر
آچ کالدıلار ینە دلەنمەدلەر
کمد بونلار, کمد بونلار, کمد.
.
کارا پەرچەملەر تüرکü تüرکüدüر
هچ دەğڵەر ۆنلار نسان گüلüدüر
دەدلەر ک دüشüنمەنن گüنüدüر
کمد بونلار, کمد بونلار, کمد.
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com