Ozgur Çagiri

Sana yalan söyleyemem
Darılırsın yavrucağım
Ağabeyin bir gün dağdan döner
Giden gelmez, geri dönmez
Bilmiyormusun yavrucağım
Sen üzülme, sıra bende
Gideceğim yavrucağım
.
Elverir ki çoşku
Haylaz çocuklarını boğazlamasın
Avunmak elbette kolaydır
Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak
Dağlara destanlar, düşünmek kolaydır
Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek
Kızların diri gögüslerinde
Matbaalarda
Ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek
Yeryüzüne depremler düşürmek
Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası
Bir kurşun bile değildir namusun mavzerine
Gönlün kahpeliğine tutsaksın açıkçası
Asıl savaş alanı suskundur arkadaş
Sahipsizdir
Asıl savaşcılar afyonlu,mütevekkil
Öyleyse
Şehrin girdabında çalkalanan zulüm
Halkın şanlı isyanına işaret değil
Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları
Tırnaklarınla kazıyorsan da
.
Sana yalan söyleyemem
Darılırsın yavrucağım
Ağabeyin bir gün dağdan döner
Giden gelmez, geri dönmez
Bilmiyormusun yavrucağım
Sen üzülme, sıra bende
Gideceğim yavrucağım
.
Bulvara dökülen bildiriler
Harcanan bunca emek,bunca değer
Fokurdayan metal potası
İşleyen rotatifler
Cesetleri iğnelemek gibi birseydir
Ve zaman usulca göz kırpıp telaşına
Homurdanarak çekip gitmiştir
Yani bu
Aşağılık bir dramdır artık
Çünkü jarjuruna
Boş kovanları dolduran adam
En azından kendinden utanmalıdır
Yani yetsin diyorum
Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum
Uzatın ellerinizi diyorum
Uzatın tanışalım
HELALLAŞALIM....

آهمەت کایا - (1994)  شارکلارم داگلارا
ۆزگور چاگر

سانا یالان سöیلەیەمەم
دارıلıرسıن یاڤروجاğıم
آğابەین بر گüن داğدان دöنەر
گدەن گەلمەز, گەر دöنمەز
بلمیۆرموسون یاڤروجاğıم
سەن üزüلمە, سıرا بەندە
گدەجەğم یاڤروجاğıم
.
ئەلڤەرر ک چۆشکو
هایلاز چۆجوکلارıنı بۆğازلاماسıن
آڤونماک ئەلبەتە کۆلایدıر
شەهر یğت بر تüرکü گب دۆلاشماک
داğلارا دەستانلار, دüشüنمەک کۆلایدıر
هاپسلەرە بر سەڤنچ چığلığı گب دüشمەک
کıزلارıن در گöگüسلەرندە
ماتباالاردا
ڤە کۆنگرە زابıتلارıندا دüنیایı تازەلەمەک
یەریüزüنە دەپرەملەر دüشüرمەک
چüنکü بنلەرجە ملتانıن رüزگارلı ماجەراسı
بر کورشون بلە دەğلدر ناموسون ماڤزەرنە
گöنلüن کاهپەلğنە توتساکسıن آچıکچاسı
آسıل ساڤاش آلانı سوسکوندور آرکاداش
ساهپسزدر
آسıل ساڤاشجıلار آفیۆنلو,مüتەڤەککل
Öیلەیسە
شەهرن گردابıندا چالکالانان زولüم
هالکıن شانلı سیانıنا شارەت دەğل
بۆدروم دوڤارلارıنا öفکەل یازıلارı
تıرناکلارıنلا کازıیۆرسان دا
.
سانا یالان سöیلەیەمەم
دارıلıرسıن یاڤروجاğıم
آğابەین بر گüن داğدان دöنەر
گدەن گەلمەز, گەر دöنمەز
بلمیۆرموسون یاڤروجاğıم
سەن üزüلمە, سıرا بەندە
گدەجەğم یاڤروجاğıم
.
بولڤارا دöکüلەن بلدرلەر
هارجانان بونجا ئەمەک,بونجا دەğەر
فۆکوردایان مەتال پۆتاسı
İشلەیەن رۆتاتفلەر
جەسەتلەر ğنەلەمەک گب برسەیدر
ڤە زامان وسولجا گöز کıرپıپ تەلاشıنا
هۆمورداناراک چەکپ گتمشتر
یان بو
آشاğıلıک بر درامدıر آرتıک
چüنکü ژارژورونا
بۆش کۆڤانلارı دۆلدوران آدام
ئەن آزıندان کەندندەن وتانمالıدıر
یان یەتسن دیۆروم
شارکıلارıنıزı داğلارıما سüرüن دیۆروم
وزاتıن ئەڵەرنز دیۆروم
وزاتıن تانıشالıم
هەلاڵاشالم....
Hatiye anîn ji : ahmetkaya.com