Ez Xelefim

Ez xelef im xelef im
Hewar e mîr hewar e mîr
Ez xelef im xelef im
Êzdînşêr mîrê botan e
Xwediyê şûrê’b sedef im
Hewar e mîr hewar e mîr
Xwediyê şûrê’b sedef im
Êzdînşêr mîrê botan e
Li nav eşîran bi gef im
Hewar e mîr hewar e mîr
Li nav eşîran bi gef im
Êzdînşêr mîrê botan e
Ez xelefê kinik im
Hewar e mîr hewar e mîr
Ez xelefê kinik im
Êzdînşêr mîrê botan e
Xwediyê şûrê’b şirik im
Hewar e mîr hewar e mîr
Xwediyê şûrê’b şirik im
Êzdînşêr mîrê botan e
Li nav eşîran bi rik im
Hewar e mîr hewar e mîr
Li nav eşîran bi rik im
Êzdînşêr mîrê botan e

شڤان پەروەر - (2000)  رۆژ وو هەیڤ
ئەز خەلەفم

ئەز خەلەف م خەلەف م
هەوار ئە میر هەوار ئە میر
ئەز خەلەف م خەلەف م
ێزدینشێر میرێ بۆتان ئە
خوەدیێ شوورێ’ب سەدەف م
هەوار ئە میر هەوار ئە میر
خوەدیێ شوورێ’ب سەدەف م
ێزدینشێر میرێ بۆتان ئە
ل ناڤ ئەشیران ب گەف م
هەوار ئە میر هەوار ئە میر
ل ناڤ ئەشیران ب گەف م
ێزدینشێر میرێ بۆتان ئە
ئەز خەلەفێ کنک م
هەوار ئە میر هەوار ئە میر
ئەز خەلەفێ کنک م
ێزدینشێر میرێ بۆتان ئە
خوەدیێ شوورێ’ب شرک م
هەوار ئە میر هەوار ئە میر
خوەدیێ شوورێ’ب شرک م
ێزدینشێر میرێ بۆتان ئە
ل ناڤ ئەشیران ب رک م
هەوار ئە میر هەوار ئە میر
ل ناڤ ئەشیران ب رک م
ێزدینشێر میرێ بۆتان ئە