Sen Gelmezsen

Çirpinir yurexîm sensîz akşamlarda
Avuturum kendîmî çocuklar gîbî
Bîr huzun çûker hep benîm îçîme
Senî îsterîm dûn artik gerî
Axlarim gecelerî dûn artik gerî
.
Sen gelmezsen halîm ne olur
Sensîzlîk benîm sebebîm olur
Exer dûnmezsen halîm ne olur
Sensîzlîk benîm katîlîm olur